Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Antenne- og mikrobølgeteknik

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at sætte den studerende i stand til at forstå teorier, metoder, fysiske virkemåde samt den tekniske konstruktion af komponenterne der benyttes i trådløse systemer.

See course description in English

Læringsmål

 • anvende Maxwells ligninger og Fresnels refleksionskoefficienter på materialer med tab
 • konstruere og vurdere transmissionsledningsmodeller inkluderende tab ved brug af transmissionsledningsteori
 • designe transmissionsledninger (rektangulær bølgeleder, koaxialkabel, mikrostrip og stripline) og demonstrere kendskab til TEM, TE og TM bølger samt beregning af gruppehastighed
 • designe og analysere mikrobølgenetværk ved brug af sprednings- og transmissionsparametre samt demonstrere kendskab til signal-flow graphs
 • designe impedanstilpasningskredsløb (diskrete komponenter, enkelt og dobbelt stub samt kvartbølgetransformer)
 • designe PIN-diodekredsløb
 • beregne, anvende og evaluere fundamentale antenneparametre og vektorpotentiale
 • designe tråd- og rammeantenner til fx trådløse kommunikationssystemer
 • designe mikrostripantenner og hjørnereflektorantenner
 • designe lineære, plane og cirkulære antennegrupper
 • demonstrere kendskab til bredbåndede dipole, frekvensuafhængige antenner, antenneminiaturisering, fraktalantenner og aperturantenner
 • demonstrere kendskab til integralligning og momentmetode samt beregning og anvendelse af gensidig impedans.

Kursusindhold

Transmissionsledninger, rektangulær bølgeleder, S-parametre, impedanstilpasning, lineære antenner fx dipolantenner og rammeantenner, aperturantenner fx mikrostripantenner og antennegrupper.

Anbefalede forudsætninger

30405/31405/30400/31400/30035/31035/10036/34120, Kurset kræver en grundlæggende viden inden for elektromagnetisme (Maxwells ligninger, plane bølger og transmissionslinier) og kredsløbsteori samt kendskab til trådløse kommunikationssystemer (sendere og modtagere, RF-kredsløb og antenner, støj, radiobølgers udbredelse, analog og digital modulation).

Undervisningsform

Forelæsninger, hjemmeopgaver, præsentationer, øvelser og projekter.

Fakultet

Bemærkninger

E-learning anvendes i form af web-based tools og digital eksamen.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Kursus ID 30417
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-17
Pris

15.000,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding