Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Statisk og dynamisk optimering

Overordnede kursusmål

Introduktionskursus (anbefales som første semester). At give et teoretisk og praktisk velfunderet kendskab til statiske og dynamiske optimeringsmodeller til brug ved databaseret beslutningstagen. Herved sættes den studerende i stand til at formulere og angive løsningsmetoder til operationsanalytiske og teknisk-økonomiske modeller, samt til at forholde sig konstruktivt til samspillet mellem optimeringsmodeller og den virkelighed, disse beskriver.

See course description in English

Læringsmål

  • Analysere en forelagt problemstilling med henblik på at opstille en optimeringsmodel .
  • Formulere og analysere modeller som disse ses i statisk og dynamisk optimering.
  • Redegøre for de forudsætninger, der ligger til grund for modeller og beregninger.
  • Analysere et optimeringsproblem med henblik på at identificere en relevant løsningsmetodik.
  • Forstå og ved hjælp af software løse ligningssystemer relateret til givne optimeringsproblemer.
  • Fortolke resultaterne fra løsningen af et optimeringsmodel.
  • Redegøre for den matematiske baggrund for de anvendte optimeringsmetoder.
  • Foretage følsomhedsanalyser som led i vurderingen af what-if scenarier ved beslutningstagning.
  • Anvende mulighederne for følsomhedsanalyse i gængs optimeringssoftware.

Kursusindhold

Statisk optimering: Lineær programmering og dualitet, Konveksitet og optimalitet, Karush-Kuhn-Tucker betingelser, Lagrange dualitet, Løsningsmetoder. Eksempler på økonomiske og tekniske anvendelser: Produktionsplanlægning, Porteføljeplanlægning. Dynamisk optimering: Kontrol teori, Pontriagin’s Maksimumsprincip, Dynamisk Programmering, Bellmann’s Optimalitets Princip.

Anbefalede forudsætninger

familiarity with programming in MatLab is an expected prerequisite for the course.

Undervisningsform

Lectures and exercises

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Management

Compute
Kursus ID 42111
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding