Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Smarte byer

Overordnede kursusmål

Smarte byer ses som nøglen til at transformere tekniske infrastrukturer til at imødekomme de forventede udfordringer i det 21. århundrede, herunder digitalisering, social lighed, bæredygtighed, bytrends og bykvalitet. Det overordnede mål med kurset er at udforske smarte bysystemer fra et holistisk perspektiv. Kurset vil undersøge intelligente byindikatorer, sammenkoblingen af forskellige smarte bysystemer, deres ledelse og deres bidrag til livskvalitet. Specielt vil kurset fokusere på udforskning og udnyttelse af avancerede teknologier i intelligente byapplikationer, herunder tingenes internet (IoT), big data-analyse, blockchain, kunstig intelligens og smart urban systemarkitektur. De studerende vil få en fremadskuende tilgang til disse teknologier i design af smarte byløsninger.

See course description in English

Læringsmål

 • Sammenligne vigtige smarte bysystemer, deres udvikling og sammenhæng;
 • Analysere bymiljøet ud fra et teknisk perspektiv;
 • Være opmærksom på sociale og etiske problemer i intelligente byteknologier
 • Udvikle et systemniveau-perspektiv, der har en integreret tilgang til løsningen af komplekse problemer i byer;
 • Evaluere virkningen af smarte løsninger på specifikke byproblemer på de bredere sammenkoblede systemer, udfra et holistisk perspektiv;
 • Kritisk evaluere ideer til smarte byprojekter;
 • Evaluere og kritisere konsekvenserne forbundet med smarte byer;
 • Evaluere aktuelle problemer eller udfordringer i byudvikling ved at anvende smartteknologi og lektioner fra casestudier;
 • Skabe og / eller indføre smarte løsninger på nuværende miljømæssige, sociale, økonomiske og styringsmæssige problemer i byer.
 • Forstå og forklare de effekter transportrelaterede beslutninger har på andre bysystemmer (f.eks. vand, miljø, økonomi)
 • Præsentere forskning og udvikling om smartmobilitet – både mundtligt og skriftligt

Kursusindhold

Indholdet introduceres i to faser (ca. 1 uge hver): koncepter og metoder; værktøjer og udfordringer. Målet er at designe gennemførlige løsninger til udfordringer i den virkelige verden ved at bruge de lærte begreber.


Fase 1: Begrebet “Smart City” og samspillet mellem transport og andre systemer (f.eks. energi, miljø) gennem nye teknologier. Introduktion til systemtilgang, hvor input, output og “grænser” for et system er klart afgrænset, med specifikt fokus på “decision variables” (dem der påvirker systemet) og systemevaluering. Introduktion af tekniske værktøjer, der kan understøtte design af smart city-løsninger (og anvendelige i gruppearbejdet).

Fase 2: Nye og modne værktøjers rolle (f.eks. software, sensorer, nye enheder) i fremtidens mobilitet, herunder udviklet (eller under udvikling) af industrien. Aktuelle store udfordringer for mobilitet i vores byer, hvordan man griber dem an, vurderer mulighederne for løsninger og designer deres implementering.

Kursets tredje uge vil bestå af intensivt projektarbejde.

Undervisningsform

Projektarbejde, forelæsninger, gruppearbejde, diskussioner og gæsteforelæsninger

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Management

Kursus ID 42283
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 3
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding