Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Simulation og modelllering af agent-baserede systemer

Overordnede kursusmål

Samfundet består af individer (agenter), der foretager beslutninger og interagerer på kryds og tværs i tid og i rum. I dette kursus kigger vi på samspil mellem individer og udvikler forskellige agent-baserede modeller, der beskriver og simulerer agenters bevægelsesmønster i forskellige kontekster. Dette er relevant, hvis man vil monitorere miljøaftryk såsom luftforurening og emissioner, se på forbrug af ressourcer såsom elektricitet og vand, samt beskrive efterspørgsel efter transport og parkering.

Kursets hovedtema er agent-baseret simulation anvendt på forskellige cases. Kurset vil beskrive og anvende kvantitative modeller for;

– Populationssyntese, modellering og fremskrivning af befolkninger
– Agent-baseret modellering og simulation. Introduktion af probabilistiske modeller for efterspørgsel og fremskrivninger af disse.
– Ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. Eksempler på hvad begrænset udbud betyder for efterspørgsel og omvendt.
– Agent-baseret interaktion. Eksempel på modeller og cases hvor agenter påvirker hinanden og hvor denne interaktion kan formuleres i en model.
– Scenarieanalyse. Hvordan formulerer vi scenarier og hvordan søger vi efter intelligente scenarier?
Kurset vil over en række kursusgange præsenterer forskellige cases (med data) såsom:
– Fremskrivning af efterspørgsel af kommercielle delebilsordninger (DriveNow og Greenmobility).
– Efterspørgsel efter elektricitet og hvordan dette kan spille sammen med elbiler.
– Modellering af markeder og dynamisk prisfastsættelse
– Agentbaseret simulation af køsystemer.

Kurset giver den studerende indblik i state-of-the-art på modelområdet inden for agent-baseret simulation. Studiet vil give de studerende redskaber og relevante cases, som kan føres videre til kandidatprojekter og som er relevante i den virkelige verden.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for de grundlæggende principper bag agent-baseret simulation
  • Formulere, modellere og simulere interaktionen mellem efterspørgsel og udbud
  • Udvælge og anvende simulationsteknikker for planlægning og operationelt design samt robusthed af ‘politikker’
  • Beskrive systemer og udvikle simulationsmodeller for specifikke formål ved at arbejde med en række realistiske cases
  • Udvælge og fortolke resultater fra en statistisk analyse af simulerede data
  • Forstå og anvend simulationsmodeller i rum og tid, herunder kendskab til ‘state-space’ og ‘event baseret simulation’
  • Opnå state-of-the-art indblik i metoder der anvendes indenfor agent-baseret modellering
  • Lære at beskrive tekniske modeller og statistisk analyse anvendt på forskellige domæner
  • Præsentere tekniske problemstillinger indenfor simulation og modelopbygning mundtligt
  • Anvende standard matematisk software for modellering og simulation af systemer

Kursusindhold

Kurset vil indeholde et betydeligt element af statistik og simulation. Derudover også en forståelse af modelsystemer, hvordan de kan estimeres og efterfølgende anvendes som basis for simulation og fremskrivninger. Kurset vil omfatte analyse af 4 realistiske cases (øvelser, der skal evalueres) med emner, der også skal defineres af de studerende. Disse opgaver skal illustrerer hvordan forskellige metoder kan anvendes på forskellige domæner. De studerende forventes at tilegne sig teorien, at forstå hvordan modeller er opbygget og kan anvendes i praksis. Kurset vil anvende Python and R software og præsenterer ‘notebooks’ for de forskellige anvendelser.

Anbefalede forudsætninger

42180/02441/02409, Eller lignende statistiske kurser. Det er et krav, at eleverne har grundlæggende matematisk programmeringserfaring (f.eks.: R og Phyton). Et vist niveau af matematisk forståelse er også nødvendigt.

Undervisningsform

Kurset vil bestå af forelæsninger og 4 gruppeopgaver. Opgaverne består af både hand-outs og et kreativt projekt. Det kreative projekt er et selvdefineret projekt, hvor den studerende bringer sin egen domænespecifikke viden til agent-baserede modellering.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Management

Kursus ID 42188
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding