Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Introduktion til financial engineering

Overordnede kursusmål

Kurset giver den studerende en introduktion til finansiering set fra en financial engineers synspunkt. Kurset dækker de centrale finansielle markeder, gængse finansielle produkter som aktioner og obligationer samt klassisk finansteori. Udover den teoretiske undervisning vil de studerende blive introduceret til en række praktiske problemstillinger for financial engineers igennem cases. Kurset skal forberede den studerende til at tage de øvrige finansieringskurser inden for financial analytics eller financial engineering fokusområdet. De studerende, der har tænkt sig at følge financial analytics eller financial engineering skal tage dette kursus tidligt i kandidatuddannelsen.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare de finansielle markeder og forskellige finansielle instrumenter, eksempelcist aktier, obligationer og derivater
  • Forklare og beregne forskellige mål for risiko og performance af finansielle aktiver
  • Forklare egenskaber ved finansielt data og hvordan de analyseres
  • Bruge Matlab, R eller Python til at analysere finansielle data.
  • Anvende tidsrækkemodeller på finansielt data
  • Sammensætte en optimal portefølje ud fra den moderne porteføljeteori.
  • Benytte Capital Asset Pricing Modellen (CAPM) i en række eksempler.
  • Anvende faktor modeller til at sammensætte porteføljer

Kursusindhold

Introduktion til finansielle markeder og produkter, Grundlæggende introduktion til porteføljeanalyse, grundlæggende teorier inden for renteprodukter, Den moderne porteføljeteori, Capital Asset Pricing Model (CAPM) og udvidelser, Statistisk analyse af finansielle data, Anvendelse af Matlab/R/Python til opgaveløsning.

Anbefalede forudsætninger

Den studerende skal have haft et introducerende kursus i matematik inkl. lineær algebra samt statistik og basal sandsynlighedsregning. Den studerende skal have kendskab til programmering i Matlab, R, Python eller lignende programmeringssprog.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og projektarbejde.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Management

Kursus ID 42104
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding