Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Bæredygtig godstransport og transportlogistik

Overordnede kursusmål

At give den studerende et tværfagligt overblik over de vigtigste problemstillinger inden for bæredygtig godstransport og transportlogistik samt give indsigt i, hvad industrien og beslutningstagere gør for at tackle relaterede udfordringer. Dette inkluderer planlægningsproblemer for individuelle interessenter, såsom transportkøbere og transportoperatører. Godstransportsektorens problemstillinger behandles på regionalt, nationalt såvel som internationalt niveau. Alle transportformer vil blive dækket.

See course description in English

Læringsmål

  • Gengive den vigtigste terminologi og nøglekoncepter, der benyttes inden for planlægning af godstransport og logistik
  • Evaluere forskellige gods- og transportlogistiksystemer i henhold til specificerede kriterier med vægt på bæredygtighed
  • Beskrive forskellige infrastrukturelementer der indgår i et bæredygtigt godstransport- og logistiksystem
  • Beskrive og relatere de aktuelle tendenser inden for godstransporten for de vigtigste transportformer
  • Forklare, hvordan man kan balancere hensynet til bæredygtighed med ønsket om høj økonomisk performance i et godtransport og logistiksystem
  • Adressere policy-relaterede udfordringer i den private sektor, inden for EU og øvrige geografier
  • Vurdere informationsteknologiens og digitaliseringens rolle i implementeringen af bæredygtig godstransport og transportlogistik
  • Undersøge bindinger på tværs af sektorerne for godstransport- og transportlogistik
  • Anbefale mulige veje til løsning af udfordringer inden for godstransport og transportlogistik
  • Beskriv de vigtigste problemstilling der mødes inden for planlægning og styring af godstransportterminaler

Kursusindhold

Kurset giver et faktuelt perspektiv på godstransportens rolle inden for forsyningenskæden. Problemindstillinger, der opleves i strategiske, taktiske og operationelle sammenhænge inden for godstransport. Bæredygtighedskriterier. Den regionale, sektorspecifikke og internationale (EU og andre) transportpolitiske kontekst, virksomhedernes problemstillinger inden for logistik, udviklingen inden for bulk og containertransport samt de vigtigste transportformer (for godstransport) og deres anvendelse. Balancen mellem miljø og økonomisk ydeevne. Transportkorridorer og godsterminaler. Generaliserede omkostninger og relation til hinterland. Planlægningsproblemer i godstransportterminaler. Forbindelser på tværs af forskellige transportformer og infrastrukturer. Bæredygtighed og andre udfordringer samt muligheder for de forskellige transportformer.
I kursusopgaven skal den enkelte studerende individuelt kritisk gennemgå en relevant artikel. Herefter skal de studerende arbejde sammen i grupper på et projekt, der beskæftiger sig med en af godstransportens og transportlogistikkens store udfordringer.

Anbefalede forudsætninger

Minimum to års BSc-studie.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Management

Kursus ID 42381
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding