Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Analyse af transportsystemer: Udbud og Modellering

Overordnede kursusmål

Kurset fokuserer på at skabe en forståelse af, hvordan et transportsystem fungerer. De studerende vil lære om de vigtigste matematiske metoder, der anvendes i repræsentationen af rejsendes og køretøjers bevægelse, netværket og dets ydeevne samt vigtige strategier for styring og øget effektivitet af mobilitetssystemer. Kurset kombinerer læring af vigtige metodiske redskaber med eksempler på deres anvendelse indenfor forskellige mobilitetsområder.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive, anvende og sammenligne typisk anvendte mål, der benyttes til at vurdere transportsystemers ydeevne, herunder tid/sted repræsentationer af flow, hastigheder og rejsetid
  • Forklare og vurdere potentielle repræsentationer af netværk for forskellige transportmidler og kombinationer heraf
  • Beskrive, diskutere og bedømme forskellige detaljeringsniveauer anvendt under diverse modellerings- og repræsentationsformål
  • Analysere og vurdere forskellige modeller til at modellere kø i netværk
  • Implementere, anvende og diskutere styrker og svagheder af forskellige modellerings- og løsningsmetoder til at løse netværksproblemer
  • Beskrive, implementere og teste sandsynlighedsmodeller og simuleringsværktøjer for generelle transportproblemer
  • Formulere, modellere og løse basale styrings- og optimeringsmetoder for standard transportproblemer
  • Identificere og relatere grundlæggende teknikker, der kan anvendes til modellering af forskellige transportmidler
  • Skrive tekniske notater og anvende traditionel matematisk software i analysen af transportsystemer og netværks ydeevne

Kursusindhold

Diverse elementer berøres, herunder grundprincipperne i relation til (i) ydeevnen af transportnetværk, (ii) trafikflow teori og modeller, (iii) repræsentationen af netværk på tværs af transportformer, (iv) forskellige modelleringstilgange til forskellige problemer, (v) repræsentation af kø, (vi) stokastisk simulering i netværksmodeller, (vii) analyser af netværksligevægt, (viii) netudlægning samt (ix) kontrol og optimering af transportsystemer. Udover introduktion af grundprincipperne, inddrages diverse case-studier for forskellige transportmidler og situationer. Kurset undervises med stor interaktion mellem studerende og underviseren, og foregår som en kombination af teoretiske dele og konkrete opgaver, der udføres i et interaktivt miljø. Det er ikke et krav, at man kan kode, omend en del af opgaverne præsenteres i Python.

Anbefalede forudsætninger

Basal statistik/sandssynlighedsregning; basal calculus (02323 / 02402 / 02403 eller lignende; 01901 / 01920 eller lignende)

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelsesopgaver og selvstudie

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Management

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 42187
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding