Master Event Dansk

Webinar: Introduktion til Master i Bæredygtigt Byggeri – Modul 1

DTU Construct inviterer til webinar hvor Tove Lading, lektor ved DTU Construct og studieleder for Master i Bæredygtigt Byggeri fortæller om Modul 1 på uddannelsen Master i Bæredygtigt Byggeri.

Modul 1 omfatter de tre kurser:

  • Bæredygtigt Bygningsdesign
  • Cirkulært Byggeri
  • Bæredygtigt Verdensbyggeri

Bæredygtigt Bygningsdesign handler grundlæggende om de mange valg og demed også dilemmaer, man stilles overfor, når man designer og projekterer en bygning.
Der findes gode værktøjer, der kan hjælpe til at vælge mere bæredygtigt, og til fx at beregne det lavest mulige energiforbrug. Der findes også certificeringsordninger, der kan dokumentere den gode performance. Men hverken værktøjer eller certificeringer designer bygningen. Det gør dé personer, der bruger værktøjerne.

Cirkulært Byggeri
Over 40 % af verdens ressourceforbrug går til byggevarer. Det tvinger os til at omstille byggeriet i en mere cirkulær retning, hvor vi undgår at rive ned, for i stedet at transformere og renovere eksisterende bygninger, samt ved i videst muligt omfang at genbruge bygningsdele og -komponenter. Det er altafgørende, at vi konstant recirkulerer på det højest mulige niveau og kun sjældent down-grader.

Bæredygtigt Verdensbyggeri
Prioriteringerne kan være forskellige, forskellige steder i verden. Bæredygtighed har mange facetter, og vi vægter dem ikke nødvendigvis ens.

Ofte får man det gode perspektiv på pro’s and con’s på egen praksis ved at se det hele i et bredere perspektiv, og ved at se det udefra. Så hvordan opfatter man ’bæredygtigt byggeri’ i andre dele af verden?

Er der noget, vi kan lære af? Eller noget vi kan lære fra os?

Dag og tid: Tirsdag 13. juni kl.16:00 – 17:00
Sted: Online – link fremsendes ved tilmelding

Det er gratis at deltage i webinaret, men du bedes tilmelde dig på forhånd.

Program:

16:00 – 16:15 Introduktion til Master i Bæredygtigt Byggeri

16:15 – 16:45 Om Modul 1 og kurserne Bæredygtigt Bygningsdesign, Cirkulært Byggeri og Bæredygtigt Verdensbyggeri

16:45 – 17:00 Spørgsmål og svar

I forlængelse af Tove Ladings oplæg vil der være mulighed for at stille spørgsmål om Master i Bæredygtigt Byggeri.

Master i Bæredygtigt Byggeri udbydes af DTU og Aarhus Universitet i samarbejde med Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Uddannelsen er en akkrediteret, formelt kompetencegivende videreuddannelse, som du kan følge ved siden at dit fuldtidsarbejde.

Master i Bæredygtigt Byggeri er en toårig deltidsuddannelse for især bygningsingeniører, -konstruktører og -arkitekter med relevant erhvervserfaring.

Læs mere om uddannelsen her

Oplægsholder

Tilmelding

Varighed

16:00 – 17:00

Sted

Online

Pris

Gratis

Start 13. juni
Tilmelding