Master Event Dansk

Webinar: Hvordan leder man bæredygtigt byggeri?

Hør mere om ledelse af bæredygtigt byggeri og om Masteruddannelsen i Bæredygtigt Byggeri.

Omstillingen af byggeriet i en mere bæredygtig retning ændrer i afgørende grad rammevilkårene for branchens virksomheder. Dette gælder i alle værdikædens led, fra bygherrer, bygningsejere og rådgivere, til udførende og byggevareleverandører.

Fremtidens vindere er de virksomheder, der formår at udnytte mulighederne i den igangværende omstilling og integrere bæredygtighed i deres forretning. Det stiller krav til både den strategiske ledelse, projektledelsen og forandringsledelsen i den enkelte organisation.

Seniorforsker Kim Haugbølle er frontløber, når det handler om bæredygtig omstilling af byggeriet, som han har forsket og undervist i gennem mere end 30 år.

På dette webinar giver Kim os en introduktion til den aktuelle forskning i de ledelsesmæssige udfordringer ved bæredygtigt byggeri, heriblandt resultaterne af en helt ny analyse af de afledte effekter af bæredygtigt byggeri.

På dette webinar får du:

  • Overblik over ændringer i byggeriets strategiske rammevilkår som følge af bæredygtig omstilling
  • Introduktion til bygherrers motiver for investeringer i bæredygtighed
  • Fokuspunkter for den nødvendige kompetenceudvikling i byggeriets projektorganisationer

Oplægsholder på webinaret er Kim Haugbølle, seniorforsker, civilingeniør, ph.d., Aalborg Universitet. Det er en smagsprøve på de emner, der undervises i på DTUs Master i Bæredygtigt Byggeri.

Efter oplægget vil lektor og studieleder på DTU, arkitekt MAA Tove Lading orientere om Master i Bæredygtigt Byggeri og besvare spørgsmål om uddannelsen.

Master i Bæredygtigt Byggeri er en videreuddannelse, som erfarne bygningsingeniører, -konstruktører og -arkitekter kan følge ved siden af deres fuldtidsarbejde.

Hvor og hvornår?

Dag og tid: Tirsdag 16. april fra 16:00 – 17:00
Link: Teams – link fremsendes ved tilmelding

Master i Bæredygtigt Byggeri udbydes af DTU og Aarhus Universitet i samarbejde med Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Uddannelsen er en akkrediteret, formelt kompetencegivende videreuddannelse.

Læs mere om uddannelsen her

Oplægsholder

Tilmelding

Varighed

16:00 – 17:00

Sted

Online

Pris

Gratis

Start 16. april 2024
Tilmelding