Master Event Dansk

Webinar: Hvordan designer man et bæredygtigt byggeri?

Værktøjer designer ikke en bygning, det gør mennesker. Derfor er det så vigtigt, at de mennesker, der tager beslutninger om vores byggeri, ved noget – og gerne meget – om bæredygtighed, og om de mange og ofte forskelligrettede hensyn, der skal tages.

Bæredygtigt bygningsdesign kan ikke sættes på nogen enkel formel. Selv om vi har gode værktøjer til at beregne CO2 og andre miljøbelastninger, er det ingen garanti for bæredygtighed. Selv et certificeret byggeri med fine LCA-beregninger kan vise sig ikke at være så bæredygtigt endda.

Vi regner altid i den bedste af alle verdener – og så kommer virkeligheden og blander sig.
Fejl, risici, manglende robusthed og uhensigtsmæssig udnyttelse af arealer er nogle af de faktorer, som kan vælte en nok så god beregning. Der er heller ingen lette løsninger og intet materialevalg med garanti for bæredygtighed. Man vil ofte ramme ind i dilemmaer mellem forskellige hensyn, og ikke alle disse står forrest på dagsordenen i det øjeblik, hvor byggeriet planlægges og besluttes. Men det kan de komme til efterfølgende.

På dette webinar vil der komme:

  • Opmærksomhed på dilemmaerne i bæredygtigt bygningsdesign
  • Indblik i evidensbaseret og helhedsorienteret designpraksis
  • Introduktion til de kompetencer man opnår som Master i Bæredygtigt Byggeri

Tove Lading er uddannet arkitekt, har over 30 års erfaring med projektering, udførelse og drift af bæredygtigt byggeri samt forskning i samme. Hun er studieleder for Master i Bæredygtigt Byggeri og kursusleder på kurset Bæredygtigt Bygningsdesign, der starter i september 2024.

På dette webinar giver Tove os nogle grundlæggende betragtninger om begrebet bæredygtigt byggeri, og hvordan målet om øget bæredygtighed bedst omsættes til praksis ved i designfasen at arbejde evidensbaseret og helhedsorienteret.

Efter Toves oplæg vil en studerende fra Master i Bæredygtigt Byggeri fortælle om uddannelsen og hvordan den har påvirket hans egen praksis.

Hvor og hvornår?

Dag og tid: Mandag 3. juni fra 16:00 – 17:15
Link: Teams – link fremsendes ved tilmelding

Program:

16.00 Velkomst.
16.05 Hvordan designer man bæredygtigt byggeri? Tove Lading.
16.45 Orientering om Master i Bæredygtigt Byggeri. Thomas Gilhøj Lundsgaard (studerende) og Tove Lading.
17.15 Tak for i dag.

Master i Bæredygtigt Byggeri udbydes af DTU og Aarhus Universitet i samarbejde med Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Uddannelsen er en akkrediteret, formelt kompetencegivende videreuddannelse.

Læs mere om uddannelsen her

Oplægsholdere

Tilmelding

Varighed

16:00-17:15

Sted

Online

Pris

Gratis

Start 3. juni 2024
Tilmelding