Master Event Dansk

Online Infomøde: Digitale Værktøjer til Bæredygtigt Byggeri 3. oktober 2023

Hvad er bæredygtighed? Hvordan designer man en bæredygtig bygning?

I august 2023 starter den nye Master i Bæredygtigt Byggeri. Masteruddannelsen har til formål at kvalificere professionelle praktikere i byggesektoren til at lede og gennemføre byggeprojekter samt drifte bygninger og infrastruktur med henblik på at reducere klimabelastningen, samtidig med at der tages hensyn til øvrige bæredygtighedsmål.

Digitale værktøjer til bæredygtigt byggeri

Deltag på vores online infomøde og få en forsmag på kurset ’Digitale værktøjer til bæredygtigt byggeri’, der handler om, hvordan digitalisering kan fremme en bæredygtig omstilling af byggeriet. Kurset indgår i videreuddannelsen Master i Bæredygtigt Byggeri.

Nogle af de digitale værktøjer som vi anvender i byggesektoren, modarbejder direkte bæredygtighed.Når vi ønsker at forbedre byggesektorens bæredygtighed, er øget anvendelse af digitale værktøjer derfor ikke i sig selv noget effektivt middel.

Mere bæredygtigt byggeri forudsætter en reflekteret anvendelse af digitale værktøjer.

Det er her, du som bæredygtighedsekspert kommer ind i billedet!

Cradle to cradle

Vurderingen af et byggeris bæredygtighed må nødvendigvis omfatte alle dets processer og faser. Cradle to cradle. Vi har brug for pålidelige data, der kan bruges hele vejen – fra projektering, over udførelse, til drift, renovering, eventuel nedrivning samt recirkulering.

Det er vigtigt, at vi ikke blot leverer data om de forhold, som vi i dag anser for at have betydning, men at vi også sikrer, at data er tilgængelige for fremtidige behov.

Kritisk vurdering

Kurset kommer omkring en række forskellige værktøjer indenfor

 • bæredygtighedscertificering
 • livscyklusanalyse
 • totaløkonomi
 • beregning af dagslys, energi og indeklima
 • materialevalg
 • sensorer
 • generativt design
 • bygnings- og materialepas
 • 3D-print
 • automatisering og robotter
 • kunstig intelligens

Kurset instruerer ikke i betjeningen af de enkelte værktøjer, men giver dig et overblik og klæder dig på til at foretage en kritisk vurdering af byggesektorens digitalisering med henblik på øget bæredygtighed samt at vælge de digitale værktøjer, som er relevante og gavnlige for dit konkrete projekt.

Hvor og hvornår?

Dag og tid: Tirsdag 3. oktober fra 16:00 – 17:00
Link: Teams – link fremsendes ved tilmelding

Dette får du ud af at deltage i infomødet:

 • Mød personerne bag uddannelsen
 • Få et overblik over kursets indhold og struktur
 • Hør hvad du og din virksomhed får ud af uddannelsen
 • Mulighed for at stille dine spørgsmål og få svar.

Vi ser frem til at se dig til informationsmødet online.

Master i Bæredygtigt Byggeri udbydes af DTU og Aarhus Universitet i samarbejde med Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Uddannelsen er en akkrediteret, formelt kompetencegivende videreuddannelse, som du kan følge ved siden at dit fuldtidsarbejde.

Master i Bæredygtigt Byggeri er en toårig deltidsuddannelse for især bygningsingeniører, -konstruktører og -arkitekter med relevant erhvervserfaring.

Læs mere om uddannelsen her

Oplægsholder

Tilmelding

Varighed

16:00 – 17:00

Sted

Online

Pris

Gratis

Start 3. oktober
Tilmelding