Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Teknologi og økonomi i olie- og gasproduktion

Overordnede kursusmål

Kurset giver ingeniørstuderende fra alle fagområder en indføring i de teknologiske og økonomiske vilkår som gælder for olie/gas-sektoren. Branchens kompleksitet og behov for en bred vifte af faglige kompetencer belyses. Deltagerne opnår kendskab til terminologien i de særlige discipliner, som karakteriserer olie/gas industrien, til et niveau, som letter kommunikationen med industriens specialister.
Kurset danner grundlag for videregående olie/gasrelaterede specialstudier på DTU, herunder eksamensprojekter inden for alle studieretninger. Bæredygtig produktion addresseres

See course description in English

Læringsmål

  • foretage en grundlæggende økonomisk vurdering af produktion af olie og gas fra et givet fund
  • foretage en grundlæggende teknisk vurdering af produktion af olie og gas fra et givet fund
  • opstille de teknologiske muligheder for produktion af olie og gas på forskellige vanddybder
  • beregne nutidsværdien og den interne forrentning af investeringer i olie- og gasproduktion
  • beregne konsekvensen af forskellige produktionsscenarier på projektøkonomien
  • vurdere risici for og foranstaltninger mod produktionsproblemer
  • foretage basale materialevalg for olie- og gasproduktion udfra de givne produktionsforhold
  • optimere produktionsforløbet med henblik på nutidsværdi og intern forrentning
  • diskutere det samlede forløb: efterforskning, udbygning, produktion og dekomissionering af et oliefelt
  • vurdere de særlige økonomiske og teknologiske udfordringer ved offshore produktion af olie og gas

Kursusindhold

Olie- og gasproduktion yder et væsentligt bidrag til Danmarks økonomiske grundlag. Muligheden for af producere afhænger naturligvis af de tekniske forhold, f.eks. kulbrinternes opførsel som funktion af tryk og temperatur, forskellige reservoirtyper og den anvendte produktionsteknologi, men projekternes økonomi påvirkes kraftigt af hvilke teknologiske løsninger, der vælges. Kurset fokuserer på samspillet mellem teknologi og økonomi. En række forelæsninger gives af gæsteforelæsere fra olieindustrien. Den teknologiske del består af en kort gennemgang af reservoirtyper og indvindingsprocesser. Desuden beskrives boreteknologi, produktionsplatforme- og skibe, materialevalg, korrosion og andre produktions problemer. I forbindelse med produktionssystemer gennemgås “utility” systemer, instrumentering og kommunikationssystemer, samt sikkerhed og miljø. I den økonomiske del behandles efterforsknings- , anlægs- og driftsomkostning, tilbagebetalingstid og intern forrentning for de særlige vilkår, som gælder olie- og gasproduktion med særlig vægt på offshorebranchen herunder juridiske vilkår. I kurset lægges vægt på de økonomiske konsekvenser af de teknologiske løsninger.

Anbefalede forudsætninger

Fysik 1

Undervisningsform

Klasseundervisning, regneøvelser og projektarbejde i grupper.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset udbydes for alle diplom- og civilretninger.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kemi
Kursus ID 28885
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding