Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Olie- og gasproduktion

Overordnede kursusmål

At give den videnskabelig baggrund, som er nødvendigt for et moderne reservoiringeniør. Dette kursus beskriver: 1) DE FYSISKE FÆNOMENER som sker i en oliereservoir i løbet af processen, og 2) DE MATEMATISKE MODELLER som bruges for forskellige processer i olie og gas produktion.

See course description in English

Læringsmål

  • Beregne egenskaberne af petroleum væsker: faseligevægte, grænsefladespændinger, viskositeter
  • evaluere grundlæggende egenskaber af porøse medier: gennemtrængelighed, porøsitet, indre overflade. At beskrive begreber af micromodellering af porøse medier
  • evaluere kræfter ansvarlige for væske-bjergart interaktioner: kapillarkræfter, befugtning, og deres indflydelse på uddeling af væsker i microskala. At beskrive fysiske virkninger af disse kræfter på olieproduktion
  • beregne tryk- og væskefordeling med reservoirdybde
  • udføre beregninger med den vigtigste ligning for strømning i reservoirer: Darcys lov. At beregne stationær og ikke stationær tilstrømning til en separat brønd
  • beskrive grundlæggende forudsætninger for strømningsligninger i porøse medier og principper for reservoirsimulering. At opnå tryk konduktivitets ligning
  • blive fortrolig med metoderne til avanceret reservoirudvikling, forbedret olieindvinding og principperne for udvælgelse af et specifikt reservoir.
  • evaluere grundlæggende parametre for tofasestrømme i porøse medier

Kursusindhold

Egenskaber og modeller for porøse medier. Termodynamiske egenskaber og faseligevægte for kulbrinteblandinger. Kapillare kræfter og fluidfordeling i porøse strukturer. Fluidfordeling på reservoirskala. Ligninger for strømning i porøse medier. Darcys lov. Stationære og ikke stationære strømninger. Produktionen fra en isoleret brønd. Samtidig strømning af flere faser i porøse strukturer. Vandinjektion. Egenskaber af danske olie- og gasreservoirer.

Anbefalede forudsætninger

01035, Grundlæggende matematisk uddannelse svarende til kemiingeniør-program eller tilsvarende. Grundlæggende kendskab til partielle differentialligninger og/eller strømningsligninger

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppe opgaver.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Kursus ID 28415
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding