Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Kemisk og biokemisk produktdesign

Overordnede kursusmål

Kemiingeniører arbejder ofte med forskning, produktudvikling, produktion, marketing og salg af kemiske og biokemiske produkter. Produktdesign berører alle disse aspekter. Efter kurset vil du være bekendt med typiske situationer fra produktinnovation i den kemiske, biokemiske og farmaceutiske industri. Generelt vil du være i stand til at organisere og håndtere produktdesign. Du vil være i stand til at analysere produkter og kundebehov. Du vil vide, hvordan innovative nye koncepter skabes, og du vil kunne udføre beslutninger, som er baseret på produkters præstation. Du kan genere ideer/koncepter til nye produkter og du kan evaluere produkter kvantitativt og udvælge det optimale produktkoncept. Du vil være klar til at udvikle produktspecifikationer, produktionsopskrifter og procesbetingelser udover at håndtere marketing og salg af produktet. Endelig vil du blive i stand til at vurdere et produkts aftryk på miljø og klima i lyset af de 17 FN bæredygtighedsmål. Kort sagt vil du efter kurset være stand til at gennemføre et styret produktudviklingsforløb.

See course description in English

Læringsmål

 • arbejde professionelt i teams med opmærksomhed på egne styrker og svagheder
 • foretage analyser og orientering omkring et produkt, herunder udføre simple forsøg til belysning af produkters virkemåde
 • analysere forbrugerbehov
 • opstille simple kvantitative modeller for produkters virkemåde
 • fremstille en produktspecifikation
 • være innovativ, dvs genere ideer og skabe produktkoncepter
 • udskille og udvælge det bedste koncept blandt mange koncepter
 • beskrive og karakterisere et produktkoncept
 • opstille en recept for et produkt på laboratorieskala
 • diskutere forhold af relevans for produktion af kemiske produkter
 • evaluere et produkt i forhold til de 17 FN bæredygtighedsmål

Kursusindhold

I dette kursus vil du lære at følge en specifik tilgang til produktdesign. I løbet af kurset arbejder du i ”teams” og laver 2 rapporter, som fokuserer på forskellige kemiske og biokemiske produkter. ”Teamet” vælger selv nogen af produkterne.

Du vil arbejde med følgende områder: Kemiingeniørens rolle i produktdesign. Organisation af produktudviklingsprocessen. Organisation i ”teams” med kolleger og projektgrupper. Projektmanagement. ”Brainstorming”til at skabe ideer. Patentering af produkter. Samarbejde med kunder. Udviklingsprocessen. Udvikling og brug af simple matematiske modeller til at bedømme produkters ydeevne. Udvælgelse af produktideer og koncepter. Udførelse af ingeniørberegninger på produkter for at kunne foretage kvantitative evaluering af produktkoncepter. Brug af laboratorieskala og fuldskala tests. Produktionsopskrifter, produktfremstilling og krav til produktfaciliteter. Evaluering af et produkt i forhold til FNs bæredygtighedsmål.

Anbefalede forudsætninger

Afsluttet bachelor grad
Du kan lide at udfordre din tekniske viden med realistiske, men vanskelige og løst definerede åbne problemer fra “den virkelige verden”. Du har en bred viden indenfor organisk, uorganisk, biologisk, fysisk og teknisk kemi, inkl. masse og energibalancer, enhedsoperationer, termodynamik, reaktionskinetik og matematisk modellering.

Undervisningsform

Forelæsninger, team-arbejde, kursusopgaver

Bemærkninger

Følgende lærebog anvendes i kurset: Wesselingh, J.A., Kiil, S., Vigild, M.E. (2007) Design and development of biological, chemical, food and pharmaceutical products, Wiley.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 50.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Kursus ID 28310
Kursustype Kandidat
Pris

15.000,00 kr.

For tilmelding find kontaktperson nedenfor.

Tilmelding