Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Grundlæggende kemi for “General Engineering” studerende

Overordnede kursusmål

At give kendskab til de kemiske grundprincipper samt kemiens anvendelse i det moderne samfund med henblik på “general engineering” studerende.

See course description in English

Læringsmål

 • Forklare og sammenligne periodiske variationer i det periodiske system.
 • Beskrive og sammenligne strukturen af atomer og molekyler samt anvende og differentiere mellem forskellige beskrivelser såsom VSEPR modellen og valensbindingsteori.
 • Beskrive og differentiere mellem diverse intramolekulære bindinger og intermolekylære kræfter samt anvende Clausius-Clapeyron ligningen.
 • Definere og anvende termodynamiske egenskaber såsom entropi, entalpi, gibbs frie energi, elektromotoriske kraft og bruge disse til at vurdere og sammenligne reaktivitet og ligevægtsbetingelser.
 • Navngive simple organiske og uorganiske forbindelse, beskrive og differentiere mellem typiske reaktioner samt for organiske forbindelser kunne identificere og sammenligne funktionelle grupper.
 • Differentiere mellem reaktionskinetik og termodynamik, udlede hastighedsudtryk, hastighedskonstanter og aktiveringsenergi med henblik på at vurdere reaktionskinetikken.
 • Identificere Brønsted og Lewis syrer og baser, rangordne og sammenligne dem baseret på strukturer samt beregne pH.
 • Identificere en reaktant i underskud samt beregne mængden af forbrugt reaktant samt af syntetiseret produkt.
 • Beregne og beskrive kolligative egenskaber
 • Tildele oxidationstal og bruge disse til at vurdere reaktivitet.
 • Anvende konceptet støkiometri og skrive afstemt reaktionsskemaer.
 • Anvende idealgasligningen og van der Waals ligningen samt definere og anvende partialtryk.

Kursusindhold

Atomer og det periodiske system. Kemisk binding og molekylers og krystallers struktur. Gasser, væsker og faste stoffer. Energi, entropi og kemiske reaktioner. Kemisk ligevægt. Reaktionskinetik og katalyse. Redoxreaktioner og elektrokemi. Frysepunktssænkning og osmotisk tryk. Syre/base ligevægte. Introduktion til organisk kemi og biokemi.

Anbefalede forudsætninger

Ingen

Undervisningsform

Forelæsninger og gruppearbejde.

Bemærkninger

Kurset omfatter kernestoffet i kemi og er forudsætning for andre grundfag samt mere teknisk prægede fag. Forelæsningerne vil inkludere demonstrationsforsøg og belyse kemiske aspekter af hverdagsfænomener og avanceret teknologi.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Energi
Kursus ID 26030
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding