Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Grundlæggende kemi

Overordnede kursusmål

At give kendskab til de kemiske grundprincipper samt kemiens anvendelse i det moderne samfund.

See course description in English

Læringsmål

 • Forstå opbygningen af det periodiske system og periodiske variationer af elementernes egenskaber.
 • Beskrive opbygningen af atomer og molekyler.
 • Formulere idealgasloven og redegøre for betydningen af partialtryk.
 • Definere og bruge enthalpi, entropi og Gibbs fri energi.
 • Forstå mængdeforhold og afstemme reaktioner.
 • Beskrive og skelne mellem forskellige bindingstyper.
 • Beskrive hovedtyperne af organiske forbindelser.
 • Beskrive hovedtyperne af biologiske forbindelser (kulhydrater, aminosyrer og fedtsyrer).
 • Beregne reaktionsordener og aktiveringsenergier for kemiske reaktioner samt forklare katalyse.
 • Opskrive ligevægtskonstanten for en reaktion og beregne ligevægtsammensætningen.
 • Beregne pH i opløsninger af svage og stærke syrer og baser samt puffersystemer.
 • Beregne oxidationstrin og afstemme redoxreaktioner.

Kursusindhold

Atomer og det periodiske system. Kemisk binding og molekylers og krystallers struktur. Gasser, væsker og faste stoffer. Energi, entropi og kemiske reaktioner. Kemisk ligevægt. Reaktionskinetik og katalyse. Redoxreaktioner og elektrokemi. Frysepunktssænkning og osmotisk tryk. Syre/base ligevægte. Introduktion til organisk kemi og biokemi.

Anbefalede forudsætninger

Ingen

Undervisningsform

Forelæsninger og gruppearbejde.

Bemærkninger

Kurset omfatter kernestoffet i kemi og er forudsætning for andre grundfag samt mere teknisk prægede fag. Forelæsningerne vil inkludere demonstrationsforsøg og belyse kemiske aspekter af hverdagsfænomener og avanceret teknologi.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Energi
Kursus ID 26027
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding