Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Avanceret Biomolekylær Kemi

Overordnede kursusmål

Det formål med kurset er at give viden om den avancerede biomolekylære kemi og anvendelser i moderne nanobioteknologi og biovidenskab, især for design, syntese og anvendelser af modificerede peptider, kulhydrater, proteiner og nukleinsyrer. Kurset er meget forskningsorienteret, og der vil primært fokuseres på den nyeste forskning inden for biomolekylær kemi og nanobioteknologi.

See course description in English

Læringsmål

  • Bestem de kemiske syntesetrin og planlægge karakteriseringsstrategier for glykaner
  • Design syntese af komplekse forgrenede oligosakkarider
  • Anvend strategier for kemisk og biomolekylær katalyse i planlægningssyntese af biomolekylære analoger
  • Udvælge passende beskyttelsesgrupper til monosakkarider og aminosyrer i relation til anvendelse i multi-trin syntese
  • Genkende modificerede nukleinsyreanaloger (herunder MO, PNA og LNA); diskutere deres struktur og egenskaber
  • Planlæg syntese, oprensning og analyse af modificerede nukleinsyrer ved anvendelse af f.eks. klikkemi, automatisk fastfase-oligonukleotidsyntese, kromatografi (søjle og HPLC), NMR og masse spektrometri (ESI og MALDI MS) teknikker
  • Planlæg syntesen af forskellige peptidanaloger og foreslå strategier for deres oprensning og karakterisering
  • Anvend teoretisk viden i enzymkinetik ved vurdering af udførelsen af syntetiske substrater
  • Sammenlign og kontraster de forskellige typer af inhibitorer med eksempler, herunder: overgangsstatsinhibitorer, selvmordsinhibitorer, irreversible inhibitorer, kompetitive og ikke-kompetitive inhibitorer

Kursusindhold

Introduktion og forfriskende nøglebegreber; biomolekylære lægemidler og biologiske barrierer. Nukleosidantibiotika: syntese og egenskaber. Genterapi; transfektionsreagenser og nanomaterialer. Avanceret oligonukleotidsyntese og genomics. DNA og RNA nanoteknologi. Glycomics del 1 – syntese af komplicerede oligosakkarider. Glycomics del 2 – kemisk og biologisk katalyse i moderne kulhydrat syntese. Syntese og oprensning af vanskelige peptidsekvenser; peptidbiokonjugering. Post-translationelle modifikationer af peptider og proteiner. Proteinligand og protein-protein-interaktioner; screeningsmetoder
Enzyminhibitorer og agonister: syntese, målgenkendelsesprincipper og nye applikationer
Proteinligand og protein-protein-interaktioner; screeningsmetoder. Nukleinsyre-proteininteraktioner og analyser for at studere det.

Anbefalede forudsætninger

26411/27002/27020, Organisk kemi 2. Biovidenskab.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 50.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Kursus ID 26432
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding