Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Videregående energiteknik

Overordnede kursusmål

For at mindske klimaændringerne er der behov for at øge bæredygtigheden og effektiviteten af varme- og kraftproduktionsenheder, samt at øge brugen af vedvarende energikilder til sådanne anlæg. Dette kursus sigter mod at give de studerende en basal forståelse af de termodynamiske aspekter af design, modellering og drift af elproducerende anlæg og kraftvarme anlæg med fokus på vedvarende energikilder.

See course description in English

Læringsmål

  • Analysere, modellere og optimere dampbaserede og gasturbinebaserede kraftværker og kraft-varmeværker.
  • Designe dampbaserede kraftværkers hovedkomponenter.
  • Redegøre for principperne for lastregulering af dampbaserede kraftværker og kraft-varmeværker.
  • Redegøre for de grundlæggende principper for design af dampturbiner.
  • Lave simple designberegninger for forskellige typer af turbinetrin.
  • Redegøre for den principielle opbygning af gasturbiner.
  • Lave grundlæggende forbrændingstekniske beregninger (fx kunne bestemme afgassammensætning og forbrændingstemperatur).
  • Designe og optimere kraftprocesser som bruger lavtemperaturkilder (fx spildvarme, geotermisk varme, solvarme, biomasse).
  • Redegøre for de grundlæggende principper for solkraftværker.

Kursusindhold

Opbygning og termodynamisk modellering af damp- og gasturbinebaserede kraft- og kraft-varmeværker, med fokus på vedvarende energikilder. Mekanisk og termodynamisk beskrivelse af anlæggenes primære komponenter. Opbygning af simuleringsmodeller for de primære komponenter. Regulering af kraft og kraft-varmeværker. Grundlæggende teori om design af dampturbiner, herunder beregninger for forskellige typer af turbinetrin. Grundlæggende forbrændingstekniske beregninger. Kraftprocesser som bruger lavtemperaturkilder (fx spildevarme, geotermisk varme, solvarme, biomasse). Solkraftværker. Et besøg på et større kraftværk indgår normalt i kurset.

Anbefalede forudsætninger

41401/41045/41431/41814/41312

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41422
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding