Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Udvikling af solenergianlæg

Overordnede kursusmål

At lære deltagerne at udvikle komponenter til solenergianlæg og komplette solenergianlæg. Analyse af måledata, solvarme-/varmepumpeanlæg, PVT-paneler og -anlæg, solenergianlæg til industrielle processer, solkøling og solkøkken inkluderes.

See course description in English

Læringsmål

  • Vurdere potentialet for forbedring af solenergianlæg
  • Vurdere potentialet for forbedring af komponenter til solenergianlæg
  • Vurdere metoder til at bestemme termiske/ydelsesmæssige forhold for solenergianlæg
  • Vurdere metoder til at bestemme termiske/ydelsesmæssige forhold for komponenter til solenergianlæg
  • Gennemføre eksperimentelle undersøgelser af termiske/ydelsesmæssige forhold for solenergianlæg/komponenter til solenergianlæg
  • Gennemføre teoretiske undersøgelser af termiske/ydelsesmæssige forhold for solenergianlæg/komponenter til solenergianlæg
  • Klarlægge ydelsesmæssige og økonomiske forhold for solenergian-læg/komponenter til solenergianlæg
  • Præsentere ydelsesmæssige og økonomiske forhold for solenergian-læg/komponenter til solenergianlæg

Kursusindhold

Udviklingsmuligheder for solenergianlæg. Eksperimentelle og teoretiske metoder til at undersøge termiske og ydelsesmæssige forhold for solenergianlæg og deres komponenter. Afløsningsopgave bestående af eksperimentelle og teoretiske undersøgelser af ydelsesmæssige forhold inden for et af områderne: Solenergianlæg eller komponenter til solenergianlæg, som for eksempel solpaneler, energilager, styresystem, osv.

Anbefalede forudsætninger

11117/41464, Grundlæggende viden om solvarmeanlæg eller solcelleanlæg

Undervisningsform

Forelæsninger, projektarbejde

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41467
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding