Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Konceptualisering

Overordnede kursusmål

At sætte de studerende i stand til at iscenesætte og gennemføre en konceptualiseringsopgave i en større projektgruppe. At give de studerende indsigt og færdighed i skabelse af koncepter for industriprodukter under hensyntagen til værdi, brugeroplevet kvalitet og omkostninger. At give de studerende indsigt i teorier og metoder til konceptualisering. At give de studerende indsigt i konceptualiseringens iscenesættelse. At give de studerende færdighed i anvendelse af metoder til konceptskabelse.

See course description in English

Læringsmål

  • Indsamle og vurdere data i forbindelse med en behovs- og markedsundersøgelse.
  • Analysere og systematisere eksisterende løsninger.
  • Tolke resultater af behovs-, markeds- og teknologiundersøgelser og på basis heraf formulere en målsætning for designopgaven.
  • Skabe ideer og konceptforslag.
  • Udspænde et totalt løsningsrum ved kombination af systematiske og kreative teknikker.
  • Skabe helhedsløsninger.
  • Vurdere løsningskoncepters sårbarhed (værdi og medgørlighed).
  • Udarbejde beslutningsgrundlag for at foretage et konceptvalg under hensyntagen til sårbarhed, realiserbarhed og andre relevante kriterier.
  • Iscenesætte designarbejdet ud fra en vurdering af opgavens omfang og kompleksitet, projektgruppens sammensætning med hensyn til færdigheder og kompetencer samt ønsket resultat.
  • Dynamisk justere iscenesættelse herunder de enkelte gruppemedlemmers bidrag i forhold til aktuel projektstatus og opnåede resultater.

Kursusindhold

Iscenesættelse af innovativt konceptarbejde. Produktidéen og konceptbegrebet. Tolkning af behov og markeder. Betydning af og samspil mellem forretnings-, produkt-, funktions-, betjenings-, og designkoncepter. Målsætning i form af ideen med, positioneringsegenskaber, brugerkarakterer og mission statement. Multidisciplinært konceptarbejde. Systematisk konstruktionsarbejde baseret på overvejelser i såvel transformations- som organdomænet. Vurdering af koncepters sårbarhed (værdi og medgørlighed). I kurset gennemføres et større gruppebaseret projektarbejde hvor de studerende ud fra en udleveret produktide skal gennemføre behovs-, markeds- og teknologiundersøgelser og på basis heraf formulere en målsætning for designopgaven. Herefter skabes ideer, og det totale løsningsrum skal blotlægges. En række løsningsforslag udvælges til nærmere bearbejdning, og der skal skabes lovende konceptforslag. Hver gruppe afleverer en rapport, der dokumenterer de udarbejdede konceptforslag. Herefter skal hver enkelt studerende vælge et konceptforslag og analysere det med hensyn til sårbarhed, realiserbarhed samt andre relevante kriterier. Analysen dokumenteres i en individuelt udarbejdet rapport.

Anbefalede forudsætninger

41603/41612, Studerende fra ikke-mekaniske fagområder skal have syntesekompetence svarende til 41612

Undervisningsform

Forelæsninger, klassediskussioner, øvelser og projektarbejde. Projektarbejdet udføres i en større gruppe (5-6 studerende) samt individuelt.

Fakultet

Bemærkninger

Studerende fra kandidatretningen Konstruktion og Mekanik (Mechanical Engineering) har fortrinsret til kurset.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 48.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Kursus ID 41628
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-17
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding