Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Forbrændingsmotorer – teori for anvendelse af konventionelle og bæredygtige brændstoffer

Overordnede kursusmål

At give de studerende kendskab til forbrændingsmotorer og færdighed i anvendelse af de beregningsmetoder, der anvendes ved konstruktion og udvikling af disse. Der vil blive lagt vægt på at forklare forskelle som skyldes overgang fra konventionelle til bæredygtige brændstoffer

See course description in English

Læringsmål

  • Beregne fundamentale motorparametre, som har betydning for motorens drift og økonomi.
  • Simulere motordrift gennem anvendelse af ideelle modeller for luftcykler, luftskifteprocessen, brændstof/luft processer med kemisk ligevægt, tidsafhængige modeller inklusive varmetab og tidsafhængig forbrænding.
  • Bruge simple forbrændingsmodeller til beskrivelse af forbrændingsprocesser i motorer, der anvender konventionelle og bæredygtige brændstoffer.
  • Beregne friktionen for en motor som helhed.
  • Vurdere driftstilstanden for trykladningsmaskiner som kompressorer og turboladere og trykladningens påvirkning på motorens ydelse.
  • Beregne konsekvenser af anvendelse af forskellige konventionelle og bæredygtige brændstoffer på motorens ydelse, økonomi og dimensioner på brændstofsystemer for motorer.
  • Beregne forholdet mellem brændstofluftforhold og emissionerne for forskellige konventionelle og bæredygtige brændstoffer og vurdere luftforurenende emissioner på basis af motortype og brændstof.
  • Vurdere hvilke brændstoffer, der vil være relevante i de forskellige anvendelser der er for forbrændingsmotorer

Kursusindhold

Motortyper – Teoretiske principper og driftskarakteristikker for motorer der opererer med konventionelle og bæredygtige brændstoffer.. Forbrændingsmotorens termodynamiske grundlag. Simple beregningsmodeller og computer simulering. Brændstoffer, konventionelle (benzin, diesel og naturgas) samt biobrændstoffer og ”electro fuels”, herunder bioolier, biogas, brint, alkoholer og ammoniak. Motorregulering. Brændstofsystemer, herunder nødvendige ændringer med henblik på anvendelse af alternative brændstoffer.
Forsøg: Motorforsøg med henblik på at få indledende erfaring med drift og forsøg med en motor. Udvikling af et simpelt simuleringsprogram til en forbrændingsmotor. Anvendelse af eksisterende simuleringsprogrammer til bestemmelse af motorkarakteristikker.

Anbefalede forudsætninger

41401/41045

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, computer simulering og opgavegennemgang

Pladsbegrænsning

Minimum 5.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41347
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding