Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Bygnings Informations Modellering (BIM)

Overordnede kursusmål

Kurset udbygger deltagernes forståelse for bygningsinformationsmodellering (BIM). På kurset arbejdes med de grundlæggende informationsobjekter som tilsammen skaber valide BIM-modeller. Der tages udgangspunkt i åbne BIM-formater hvor den grundlæggende model kan manipuleres frit. Sidenhen indarbejdes yderligere kompleksiteter i BIM-modellerne, hvor både tværfaglighed og synkrone manipulationer skal håndteres. På kurset er der fokus på at kunne frembringe et sammenhængende bygningsmodelgrundlag og drage nytte af andres informationer. Undervejs i kurset undersøges linkede- og koblede objekter, herunder parametriske- og afhængige variable. Kurset er indrettet til at oparbejde dybere kendskab til metoder, standarder og værktøjer, hvor BIM indgår. Undervejs opnås kendskab til visuelle programmeringsværktøjer anvendt til Computational Design & Engineering.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende principper og begreber efter bygnings informations modellering konceptet (BIM)
  • Anvende digitale værktøjer til fremstilling af et projekt med en større kompleksitet
  • Anvende grundlæggende metoder til fremstilling af parametriske objekter
  • Anvende bygningsmodeller til at udveksle digitale informationer og udtrække data
  • Opnå kendskab til Computational Engineering/Design via visuel programmering
  • Opnå kendskab til interoperable digitale udvekslingsformater mellem værktøjer og mellem byggeprojektets parter
  • Kunne udføre grundlæggende digitale kontroller i fag/fælles- modeller
  • Samarbejde struktureret med andre parter i et byggeprojekt

Kursusindhold

Kurset er en udbygning af tidligere kompetencer opnået på indledende kurser. Kurset forudsætter grundlæggende kendskab til bygnings- design, konstruktioner, installationer, materialer og energi. På kurset opbygges digitale bygningsmodeller og objekter der anvendes i et projekt med en større kompleksitet. Denne bygningsmodel forberedes for dataudveksling ift. forskellige kravspecifikationer. På kurset opnås forståelse til danske og internationale guidelines og standarder der anvendes i byggeriet for udveksling af data, ligeledes opnås der kendskab til klassifikationssystemer. Modelkonsistens, modelkontrol, kollisionskontrol og regelbaseret kontrolsystemer undersøges og anvendes i projektet.

Anbefalede forudsætninger

11951/41911, Alternativt 11000/41901, 11990/41902

Undervisningsform

Forelæsninger, individuelle opgaver og gruppeopgaver.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er en overbygning på 11951 og er reserveret for diplomretningen i ”Bygningsdesign”.
Kurset indgår i forbindelse med materialeudveksling til/med parallelle og opfølgende kurser, 11031, 11034, 11080 og 11337

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Kursus ID 41912
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding