Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Bygnings Informations Modellering (BIM)

Overordnede kursusmål

Kurset udbygger deltagernes forståelse for bygningsinformationsmodellering (BIM). På kurset arbejdes med de grundlæggende informationsobjekter som tilsammen skaber BIM. Der tages udgangspunkt i åbne BIM-formater hvor den grundlæggende model kan manipuleres frit. Sidenhenindarbejdes yderligere kompleksiteter i BIM, hvor både tværfaglighed og synkrone manipulationer skal håndteres. På kurset er der fokus på at kunne frembringe en bygningsmodelgrundlag og drage nytte af andres informationer. Undervejs i kurset undersøges linkede- og koblede objekter, herunder paramtriske og afhængige variable. Kurset er indrettet til at oparbejde dybere kendskab til metoder, standarder og værktøjer, hvor BIM indgår. Undervejs opnås kendskab til visuelle programmeringsværktøjer anvendt til Computational Design & Engineering.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende principper og begreber efter bygnings informations modellering konceptet (BIM)
  • Anvende digitale værktøjer til fremstilling af et projekt med en større kompleksitet
  • Anvende grundlæggende metoder til fremstilling af parametriske objekter
  • Anvende bygningsmodeller til at udveksle digitale informationer og udtrække data for at kunne frembringe et økonomisk overslag
  • Opnå kendskab til Computational Engineering/Design via visuel programmering konceptet.
  • Opnå kendskab til interoperable digitale udvekslingsformater mellem værktøjer og mellem byggeprojektets parter
  • Kunne udføre grundlæggende digitale kontroller i fag/fælles- modeller
  • Samarbejde struktureret med andre parter i et byggeprojekt

Kursusindhold

Kurset er en udbygning af tidligere kompetencer opnået på indledende kurser. Kurset forudsætter grundlæggende kendskab til bygnings- design, konstruktioner, installationer, materialer og energi. På kurset opbygges digitale bygningsmodeller og objekter der anvendes i et projekt med en større kompleksitet. Denne bygningsmodel forberedes for dataudveksling ift. forskellige kravspecifikationer. På kurset opnås forståelse til danske og internationale guidelines og standarder der anvendes i byggeriet for udveksling af data, ligeledes opnås der kendskab til klassifikationssystemer. Modelkonsistens, modelkontrol, kollisionskontrol og regelbaseret kontrolsystemer undersøges og anvendes i projektet.

Anbefalede forudsætninger

11000/11990/41901/41902, Alternativt 11951/41911

Undervisningsform

Forelæsninger, individuelle opgaver og gruppeopgaver.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er en overbygning på 11000/11900 og er reserveret for bachellorretningen i ”Bygningsdesign”.
Kurset indgår i forbindelse med materialeudveksling til/med parallelle og opfølgende kurser, 11052, 11034, 11080 og 11337

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Kursus ID 41927
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding