Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Mangepartikel metoder i faststoffysik

Overordnede kursusmål

Teknologien til at fremstille optiske og elektroniske komponenter baseret på nanoskala strukturer og lav-dimensionelle materialer er i rivende udvikling. Disse systemer har både stort teknologisk potentiale og deres mange fascinerende fysiske egenskaber er et meget centralt emme i moderne faststoffysik. Den teoretiske beskrivelse af disse egenskaber kræver avancerede teknikker, baseret på mangelegemeteori (f.eks. Green’s funktioner, diagrammatisk perturbationsteori). Kursets målsætning er at give den studerende et indblik i disse analytiske teknikker og deres anvendelser på relevante systemer samt et overordnet billede af den grundlæggende fysik. Kurset giver et kort resume af kompleks analyse (residue-beregning), samt forbereder den studerende til videre studier i mangelegemefysik.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende andenkvantisering
  • Forstå korrelationsfunktioner i linear response
  • Bruge Wick’s sætning til at faktorisere højere ordens Green’s funktioner
  • Tegne og forstå Feynman diagrammer
  • Anvende bevægelsesligninger til bestemmelse af Green’s funktioner
  • Forstå sammenhængen mellem Green’s funktioner og excitationsenergier
  • Forstå BCS teorien for superledning
  • Forklare Berry’s fase og dens implikationer

Kursusindhold

Kursets første halvdel introducerer de basale mangelegemeteoretiske begreber; materialet tages fra lærebogen “Introduction to quantum field theory in condensed matter physics” af H. Bruus og K. Flensberg. Derudover bliver de nødvendige matematiske teknikker introduceret. Kursets anden halvdel koncentrerer sig om forskellige fysiske anvendelser, så som: Exciterede tilstande (plasmoner, excitoner) i bulk samt lavdimensionale systemer. Den grundlæggende mikroskopiske teori for superledning samt Berry fasen og nogle af dens implikationer for fysiske egenskaber. Materialet hentes fra ovennævnte lærebog, øvelsessæt, samt aktuel videnskabelig litteratur.

Anbefalede forudsætninger

10303/10112, Kendskab til faststoffysik og kvantemekanik på niveau med Faststoffysik og nanoskala materialefysik 10303 og Videregående kvantemekanik 10112.

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde, regneøvelser

Bemærkninger

Dette er et avanceret kursus i teoretisk mangepartikel fysik i faste stoffer for studerende på sidste del af deres kandidat uddannelse.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Fysik

Kursus ID 10318
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding