Enkeltfag 10 ECTS

Faststoffysik og nanoskala materialefysik

Overordnede kursusmål

At bibringe den studerende en teoribaseret forståelse af fundamentale begreber indenfor faststoffysik og materialefysik på nanoskala og derved skabe et systematisk grundlag for udvikling af avancerede materialer og funktionelle strukturer af ingeniørmæssig betydning.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive faste stoffer kvalitativt.
  • Operere med energibegrebet og krystalimpuls i faste stoffer.
  • Operere med krystalgitre og symmetrier både i det reelle rum og det reciprokke rum (impulsrummet).
  • Anvende kvantemekanikken på faste stoffer til beskrivelse af spredning af bølger på krystalgitre og til beskrivelse af egen-tilstande og egen-energier i systemer med periodiske grænsebetingelser.
  • Opstille teoretiske modeller for faste stoffers elektroniske, mekaniske og termiske egenskaber både i enkelt-partikel billedet og i tilfælde med elektron-elektron korrelationer (magnetisme).
  • Anvende de teoretiske modeller til at udregne karakteristiske egenskaber for faste stoffer (eksempelvis: lydhastighed, varmefylde, elektrisk og termisk ledningsevne, magnetisk og dielektrisk susceptibilitet).
  • Anvende de teoretiske modeller på en række teknisk interessante halvlederkomponenter til at udregne de elektriske og optiske egenskaber.
  • Analysere faststof problemstillinger og udvælge og anvende de relevante modeller.
  • Analysere, udvælge og anvende metoder fra faststoffysik og kvantemekanik på nanoskala systemer, der udviser størrelseskvantisering.
  • Genkende og anvende fagspecifikke termer på engelsk.

Kursusindhold

Krystalgitre, det reciprokke rum og røntgendiffraktion. Fononer, varmekapacitet og varmeledning. Elektronstruktur, fri-, næsten-fri- og tight-binding-modellen. Kemiske bindinger, ioniske bindinger, kovalente bindinger, van der Waals bindinger og metalbindinger. Halvledere og halvlederkomponenter. Transportteori og optiske egenskaber for metaller og halvledere. Magnetisme i isolatorer og metaller. Middelfelt-teori.

Anbefalede forudsætninger

10034/10018/10036/10041/31400/10102/10104, Termodynamik, elektromagnetisme og kvantemekanik.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, eksperimentelle øvelser

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fysik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 10303
Kursustype Bachelor
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding