Enkeltfag 7.5 ECTS

Kemisk fødevaresikkerhed

Overordnede kursusmål

Kurset giver de studerende en forståelse for kemisk fødevaresikkerhed i en dansk, europæisk og international sammenhæng. Kurset gennemgår fødevarelovgivningen i Danmark og den Europæiske Union med fokus på kemiske forureninger. Kemiske forureninger i foder og fødevarer inkluderer blandt andet dioxin og PCB, pesticider, metaller og procesforureninger. Kurset fokuserer på kemisk fødevaresikkerhed og bæredygtig fødevareproduktion, herunder brug af nye foderressourcer og udnyttelse af sidestrømme. Gennemgangen af de kemiske forureninger vil koncentrere sig om kemiske analyser, forekomst i foder og fødevarer, toksicitet og risikovurdering.

See course description in English

Læringsmål

  • Diskutere kemisk fødevaresikkerhed i en dansk, europæisk og international sammenhæng.
  • Diskutere kemisk fødevaresikkerhed i sammenhæng med bæredygtig fødevareproduktion.
  • Identificere og vurdere kemiske forureninger i fødevarer.
  • Beskrive kilder til og forekomst af kemiske forureninger i foder og fødevarer.
  • Identificere og evaluere nye foder- og fødevareressourcer.
  • Forklare principperne for kemiske analyser af foder og fødevarer.
  • Beskrive kemisk risikovurdering og betydningen for folkesundheden.
  • Evaluere forekomstdata for kemiske forureninger i foder og fødevarer.

Kursusindhold

Se engelsk kursusbeskrivelse.

Anbefalede forudsætninger

Grundlæggende viden inden for biologi og kemi. Erfaring fra foder- eller fødevareindustrien eller den offentlige sektor.

Undervisningsform

E-learning

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Other Campus

Kursus ID 23F11
Kursustype Deltidsmaster
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

11.250,00 kr.

Tilmelding