Enkeltfag 5 ECTS

Introduktion til fødevarer

Overordnede kursusmål

Formålet med kurset er, at de studerende tilegner sig et overordnet kendskab til dansk fødevareindustri. Det overordnede kendskab omfatter råvarer, produktegenskaber, kvalitetsbegreber, fødevarelovgivning, bæredygtighed og innovation.
Den studerende bliver i stand til at tage kvalificeret stilling til ikke veldefinerede fødevareproblemstillinger efter problemidentifikation og problemanalyse. Analyse og identifikation skal baseres på grundige litteraturstudier og kildekritik.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive hovedtræk ved den danske fødevareindustri
  • beskrive kvalitetsegenskaber ved råvarer og fødevarer
  • være i stand til at finde og anvende relevant fødevarelovgivning for specifikke anvendelser
  • foretage en problemidentifikation af ikke veldefinerede opgaver og gennemføre litteraturstudier
  • identificere og prioritere problemer af almen samfundsmæssig betydning indenfor fødevareområdet
  • præsentere resultatet af en undersøgelse skriftligt og mundtligt
  • identificere etiske problemstillinger ud fra forskellige etiske angrebsvinkler
  • identificere en fødevareproduktions væsentligste belastning af bæredygtighed
  • Udarbejde en skitse for en ny fødevarevirksomhed i samarbejde med en projektgruppe

Kursusindhold

Baseret på aktuelle fødevarerelaterede emner gennemføres i en indføring i problemafgrænsning, -analyse og -identifikation. Der gennemføres litteraturundersøgelser og problemernes samfundsmæssige betydning vurderes. Resultaterne præsenteres skriftligt og mundtligt, idet de studerende skal komme med kritik af andres analyser/forslag. Opgaverne løses i grupper på 3 – 5 studerende.
Eksempler på emner kan være: analyse af den danske fødevarebranche, mærkning og anprisning af fødevarer, fødevarers funktionelle egenskaber, holdbarhed og sidste salgsdag, bæredygtighed.

Undervisningsform

Introducerende forelæsning. Gruppe-baserede problemløsningsprojekter.

Fakultet

Bemærkninger

Så vidt muligt indledes et forløb med introducerende forelæsninger evt. ved gæsteforelæsere.
Kurset er obligatorisk for diplomingeniøruddannelsen Fødevaresikkerhed og -kvalitet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23902
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding