Enkeltfag 12.5 ECTS

Grundkursus i fødevareanalyse

Overordnede kursusmål

At de studerende skal kunne måle på og forstå produktionsprocesser. Baseret på denne viden skal de studerende være i stand til at udvælge metoder til måling af de vigtigste parametre i den valgte fødevareproduktion og udfra opnåede resultater forholde sig til disse processers betydning for fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet. Endvidere skal de studerende kunne bedømme og fremlægge opnåede resultater.

See course description in English

Læringsmål

 • Begå sig i laboratorier
 • Føre en laboratorie journal til brug for rapportskrivning
 • Beskrive hvorfor det er nødvendig at analysere fødevare og hvilke analyser er egnet for en bestemt problem stilling.
 • Behandle og validere indsamlede resultater, således at disse kan ligge til grundlag for løsningsmodeller
 • Beskrive og vurdere anvendelse af forskellige analysemetoder til måling af samme parameter
 • Beskrive analytiske principper bag udførte målinger
 • Beskrive og tolke kemiske, fysiske og mikrobiologiske processer der ligger til grund for opnåede resultater
 • Forudse fødevaresikkerhed problemer, designe forsøge for at kvantificere problemerne og anbefale hvordan man kan undgå problemerne.
 • Afrapportere (skriftlig og mundtligt) og tolke såvel anvendte metoder som opnåede resultater
 • Samarbejde i mindre grupper, med henblik på løsning af projektbaserede opgaver
 • Beskrive og anvende grundlæggende principper i innovation.
 • Beherske og anvende fagudtryk på engelsk.

Kursusindhold

Kurset udbydes på 1. semester af diplomuddannelse i Fødevaresikkerhed og -kvalitet og er opbygget baseret på CDIO principperne(Conceive (Forstå), Design, Implement (Indføre) and Operate (Udføre)). I dette kursus skal de studerende derfor designe og forstå analyseprocesser i forbindelse med fødevareproduktioner. Baseret på en kombination af gruppearbejde i mindre grupper med fagligt støttende klasseundervisning, skal de studerende gennemføre processer på en ingeniørmæssig måde, samt designe målesystemer, som kan belyse de fysisk/kemiske/mikrobiologiske processer, der foregår under produktionen af de valgte fødevarer. Endvidere skal de studerende kunne vælge de målemetoder, der er nødvendige for at opnå viden om de igangværende processer og afrapportere opnåede resultater i både mundtlig og skriftlig form. Det påtænkes at de studerende skal producere hvedebrød og øl, hvor den første produktion skal danne grundlag for en evaluering og feedback til den studerende, hvorefter de under større selvstændighed skal planlægge og udføre den efterfølgende analytiske undersøgelse af produktionen af øl i den følgende 3 ugers periode. Til støtte for dette er der et forløb om mikrobiologiske analyser. Grundlæggende principper for innovation bliver introduceret og eksemplificeret i øl produktionen. For at kunne begå sig som ingeniør i en globalt sammenhænge, bliver engelsk fagudtryk introduceret.

Undervisningsform

Kurset vil bestå af en kombination mellem gruppearbejde, med faglig støttende klasseundervisning og praktiske øvelser i produktionsprocesser og analyser indenfor fødevareproduktion.

Bemærkninger

Det er en forudsætning for at gå til eksamen, at de praktiske øvelser er gennemført og afrapportert i skriftlig godkendt form, og der er mødepligt til lab øvelser. Kurset henvender sig primært til diplomingeniør studerende.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23901
Kursustype Diplomingeniør
Pris

18.750,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding