Enkeltfag 10 ECTS

Bæredygtig fødevareproduktion og processering

Overordnede kursusmål

Kurset giver de studerende en forståelse for nøglekoncepter i bæredygtig fødevareprocessering med udgangspunkt i en systemisk tilgang til udfordringen i omlægningen til cirkulær bioøkonomi. Kurset vil inkludere diskussion af supply chain og logistik, sikkerhed, økonomi, kvalitet og forbruger accept i relation til udvikling af en bæredygtig fødevareproduktion. Kurset vil diskutere emner som nye råvarer og alternative grønne teknologier, digitalisering for at opnå en bæredygtig fødevareproduktion (data, sensorer, modellering), analyse af miljømæssig effekt af fødevareprocessering, anvendelse af restprodukter/sidestrømme til nye ingredienser, vand og energi management, bæredygtige emballering, konservering og opbevaringsteknologier, biorefinery approach, LCA samt regulatoriske og lovgivningsmæssige aspekter. Kurset vil inkludere forskellige cases fra fødevareindustrien.

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå begrebet bæredygtig fødevareforarbejdning og konservering
  • Beskrive kriterier for bæredygtig fødevareforarbejdning
  • Analysere effekten af den nuværende forarbejdning i forhold til den bedste udnyttelse af råvarer, vand- og energiforbrug og økonomi
  • Diskutere potentielle alternative bæredygtige teknologier
  • Vurdere den potentielle anvendelse af digitalisering i fødevareforarbejdning og konservering
  • Diskutere muligheder for at forbedre bæredygtigheden af de nuværende fødevareproduktionssystemer, samtidig med at kemisk og mikrobiel sikkerhed opretholdes, og analysere dens indvirkning
  • Forklare vigtigheden af at evaluere miljømæssige og sociale effekter af fødevareprocessering i et fuldt livscyklusperspektiv
  • Evaluere, diskutere og rapportere en analyse af produktionen af en fødevare gennem hele værdikæden med henblik på at forbedre bæredygtigheden af den pågældende fødevare

Kursusindhold

Se engelsk beskrivelse

Anbefalede forudsætninger

Grundlæggende viden i biologi og kemi. Erfaring fra foder- eller fødevareindustrien. En vis forståelse af tekniske processer i fødevareproduktion.

Undervisningsform

E-learning

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Other Campus

Management
Kursus ID 23F15
Kursustype Deltidsmaster
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding