Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Virksomhedssystemer

Overordnede kursusmål

At give de studerende et bredt kendskab til analyse, modellering og forbedring af virksomheders arbejds- og forretningsprocesser, og til, hvorledes de kan understøttes af virksomhedens driftssystemer. Der fokuseres specielt på ERP-systemer, og der lægges vægt på en grundlæggende forståelse for den driftsmæssige og forretningsmæssige betydning af informationsintegration, og på anvendelsen af funktions- og informationsmodellering.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende beskrevne metoder til beskrivelse og analyse af arbejdsprocesser, administrative processer og forretningsprocesser i en virksomhed og redegøre for den praktiske anvendelse af disse metoder.
  • Redegøre for opbygningen af relationsdatabaser og for deres anvendelse som grundlag for moderne informationssystemer.
  • Redegøre for principperne bag virksomheders anvendelse af administrative og tekniske informationssystemer og for den forretningsmæssige betydning heraf.
  • Redegøre for principper og metoder i Business Process Reengineering (BPR) projekter og for den praktiske gennemførelse af BPR-projekter i virksomheder.
  • Redegøre for de informationstekniske og forretningsmæssige muligheder og problemstillinger, der knytter sig til automatisering af operationer og materialehåndtering i produktionsvirksomheder.
  • Kunne udarbejde og anvende IDEF1-Informationsmodeller.
  • Kunne redegøre for de forretningsmæssige muligheder og problemstillinger, der knytter sig til E-Business og elektronisk handel.
  • Kunne redegøre for principperne omkring anvendelse af stregkoder og RFID og for den forretningsmæssige betydning af anvendelsen af stregkoder og RFID ved automatisering.
  • Kunne redegøre for opbygningen af ERP-systemer og for deres indføring og anvendelse i virksomheder.

Kursusindhold

Information, informationsstrømme i virksomheder og informationssystemer.
Relationsdatabaseteori og RDBMS. Funktionsanalyse (IDEF0) og informationsanalyse (IDEF1 og IDEF1x).
Opbygning og anvendelse af ERP-systemer.
Gennemførelse af BPR-projekter (Business Process Reengineering-projekter).
E-business og elektronisk handel.
Automatisering og CIM.

Anbefalede forudsætninger

62101/62103

Undervisningsform

Klasseundervisning, gruppearbejde, diskussion samt klasseøvelser. Der stilles 2 opgaver som obligatorisk kursusarbejde, der udarbejdes i grupper.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62110
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding