Enkeltfag Dansk 10 ECTS

Videregående bygningsinstallationer

Overordnede kursusmål

Den studerende skal gennem undervisningen og selvstudie erhverve sig viden om valg af installationsprincipper og styringsstrategi for mekaniske installationer i komplicerede bygninger.

See course description in English

Læringsmål

  • Vurdere og analysere forsynings former og anlægsprincipper til bygningsinstallationer
  • Vurdere og projektere avanceret varme og ventilation samt køling og sprinkling til en større bygning.
  • Anvende LCA- og LCC til vurdering af forskellige udformninger af mekaniske installationer.
  • Udarbejde et hovedprojekt for udvalgte mekaniske installationer.
  • Anvende BIM som projektering og dimensionerings værktøj for mekaniske installationer.
  • Udarbejde måle -og styringsstrategi for en kompliceret bygning.
  • Projektere HVAC delen af et CTS-anlæg herunder funktionsbeskrivelser og principdiagrammer for udvalgte anlæg
  • Brug af indeklimasimulering for projektering af varme, køling og ventialtionssystemerne
  • Muligheder for at vælge at udføre et selvvalgt specialeprojekt indenfor mekaniske installationer som alternativ til hovedprojekt

Kursusindhold

Mekaniske installationer er nødvendige for at vi kan tilvejebringe et godt indeklima, og for at sikre komfort i alle bygninger.
Kurset omfatter projektforslag, for mekaniske installationer til en kompliceret bygning, med funktionsbeskrivelser og principdiagrammer, samt en LCC- og LCA beregning til vurdering af forskellige udformninger af mekaniske installationer.

Der udføres Udbud/udførelses projekt for udvalgte områder indenfor sprinkling, varme, køling, ventilation, brugsvand med tilhørende CTS styring.

Der vil være mulighed for at udføre et selvvalgt special projekt indenfor mekaniske installationer i stedet for et hovedprojekt.

Anbefalede forudsætninger

62327/62261/62271/62251/62267, Kursuspakke: Byggeri og Energi

Undervisningsform

– Projektarbejde, klasseundervisning, hjemmeopgaver, kursusarbejder og selv-studier.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Bygningsteknologi og processer
Valgfag: Byggeri og Infrastruktur
Valgfag: Arktisk byggeri og Infrastruktur

Bedømmelsen sker på grundlag af kursusarbejder udført i kurset og en samtale om disse i relation til kursets faglige indhold.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62369
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12, fre 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding