Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Regnskabsanalyse og økonomistyring

Overordnede kursusmål

At give indsigt i virksomhedens interne økonomiske styring. At give den studerende kendskab til grundlæggende principper for registrering af økonomidata. At kunne analysere et regnskab og vurdere dets poster. At kunne opstille budgetter og foretage budgetopfølgning baseret på standardomkostninger.

See course description in English

Læringsmål

  • Benytte korrekt fagterminologi
  • Have kendskab til virksomhedens registreringssystemer
  • Analysere rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning og soliditet på baggrund af årsrapporter
  • Udarbejde resultat-, likviditets- og balancebudgetter
  • Foretage traditionel budgetkontrol på baggrund af afvigelser i mellem budget og interne perioderegnskaber
  • Foretage budgetkontrol baseret på dekomponering af dækningsbidragsafvigelsen og standardomkostninger
  • Have kendskab til alternative regnskaber, som f.eks. miljø- og klimaregnskaber og opfyldelse af FN´s verdensmål
  • Have kendskab til forskellige finansieringsformer og deres karakteristika
  • Beregne effektive renter for forskellige finansieringsformer
  • Anvende Lineær Programmering i forbindelse med optimering og produktionsplanlægning

Kursusindhold

Kurset omfatter en gennemgang af de væsentligste lovmæssige krav til opstilling af årsrapporten. Der udarbejdes regnskabsanalyser for rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning og soliditet. Eksempler på alternative regnskaber, som f.eks. miljøregnskaber, kvalitets og FN´s verdensmål gennemgås. For så vidt angår budgettering udarbejdes der resultat-, likviditets- og balancebudgetter, ligesom der foretages budgetkontrol baseret på afvigelser i mellem budgetter og internt perioderegnskab. Derudover arbejdes der med budgetkontrol gennem dekomponering af dækningsbidragsafvigelsen ved anvendelse af standardomkostninger. Karakteristika ved forskellige finansieringsformer gennemgås. Lineær Programmering anvendes til optimering/produktionsplanlægning.

Anbefalede forudsætninger

62094, 62094 Driftsøkonomi og investering (ØKO1)

Undervisningsform

Teoriundervisning, diskussion, opgaveregning og hjemmeopgaver.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62103
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

For tilmelding find kontaktperson nedenfor.

Tilmelding