Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Programmering af intelligente køretøjer og mobile applikationer

Overordnede kursusmål

I kurset vil du lære at udvikle, programmere og analysere teknologier til intelligente køretøjer. Kurset er tværfagligt for grupper på tværs af uddannelserne: Software teknologi, elektro teknologi, it-elektronik, mekanik, eksport og teknologi, process og innovation. Du vælger mellem visualisering af can-bus data fra biler eller styring af kørende robotter. Der arbejdes med problemstillinger og programmering af prototyper til visualisering af data fra el-bilers data-bus (Can-bus), som f.eks. batteri tilstand, strøm/​effektforbrug, benzinforbrug, hastighed, acceleration, når man kører, etc. Eller et andet fokus kan være at programmere og styre et service robotkørertøj eller en telerobot. Problemstillinger som sikkerhed og assisted driving kan være relevante. Og emner som: Data gemt ”i skyen”. Nye markeds potentialer for mobile applikationer eller robot-kørertøjer, kan være relevante. Design af et relevant mekanik til robotten eller bilens instrumentpanel kan inddrages.
Studerende vælger 1. kursus day om det er el-bil eller det er service robot køretøj.
Om muligt vil eksterne firmaer bidrage med problemstillinger og/eller være medvejledere.

See course description in English

Læringsmål

 • arbejde sammen tværdisciplinært og opnå indsigt i andre fagområder
 • forstå en mobile applikation med interface til CAN-bus data
 • programmere en mobil application eller et indlejret system ved brug af et eller flere af disse sprog: Java, c/c++/python, Android, IOS eller html 5 og Node.js
 • opnå viden om can-bus protocol og -data
 • inddrage brugere i brugerinterface design
 • anvende eksisterende kernefaglighed til løsning af den samlede problemstilling
 • opnå viden om grænsefladerne til f.eks. LIDAR, radar, kamera, IR sensors og andre sensorer ved anvendelse af Robot operations system (ROS)
 • få køretøjer til at udveksle data, f.eks. for at synkronisere deres bevægelser
 • opnå viden om Robot operations system (ROS) gennem anvendelse
 • udvikle hard- og software, der omsætter fagområdets teori til praktiske anvendelser i eksperimenter/projekter
 • dele viden på tværs af faglighederne
 • dokumentere arbejdet i en rapport og gør rede for arbejdet mundtligt

Kursusindhold

Design og program af brugergrænseflader, Mobil applikationsudvikling, logik, Bluetooth eller wifi protocol stack, brugervenlighed, kundeinddragelse, protokoller til kommunikation af data fra CAN-bussen til mobilenheden og/eller skyen, programmering af indlejrede systemer og digital elektronik. Studerende vælger mellem mobil app. udvikling for Can-bus data eller styring af robot kørertøj med brugerinterface. Om nødvendigt kan mekaniske løsninger indbefattes for montage af mobil-enhed.

Læringsmål 2, 4 er for studerende, der vælger can-bus og el-køretøjsplatformen
Læringsmål 7, 8, 9 er for studerende, der vælger robot køretøjet eller telerobot platform

Anbefalede forudsætninger

62734/62557/62514/62800/62609/62677/02808/62547/62583/62415/62416/62417/62019/62030/62194, De første 4 semestre skal være bestået. Deltagerne forventes at deltage med en eller flere færdigheder indenfor: programmering, innovation, markedsføring, mekatronik, elektronik og mobil applikationsudvikling (et af – eller flere af overstående fag eller tilsvarende) overstående). Software teknologi studerende, der ikke har haft mobile applikations kurset, skal følge mobile application faget i parallel med dette kursus. Hvis du ønsker at udvikle på robot køretøj, så skal du kunne programmere min. på en Arduino eller kunne programmere i Python eller Java programmering af Lego mindstorm eller tilsvarende. DTU Diplom har 2 elbiler og DTU Engineering Technology stiller nogle køretøjer til rådighed for robot programmeringen.

Undervisningsform

Projektarbejde og løbende projektvejledning
Der dannes team af studerende på 2 til 6 dækkende studerende 2-3 faglige uddannelser og der lægges vægt på at man selv i teamet kan arbejde med problemstillingerne fra analyse brugerinterface design, programmering/​implementation og test.

Fakultet

Bemærkninger

Generelle programmeringsfærdigheder som f.eks. 62734/62557/62514/62547/62583/62194
Kursets del om mobil app. udvikling relaterer til 02808/62415/62417/62019/62030/62013,
kursets del om robot kørertøjer relevante forudsætninger f.eks.: 62800/62609/62677/31301

Ønsket om at anvende programmering er kærnen i kurset enten til mobil app. udvikling eller til embedded system udvikling for styring af kørende robot
IT/software/electro teknologi studerende forventes at kunne programmere en applikation eller et indlejret system og andre fagligheder bidrager med interfaces, can-bus markedesundersøgelser og usability.
Samarbejde med andre studerende i mobil-applikations kurset kan være en mulighed

Der føres en dagbog/portfolie gennem semestret, og for hver milestone skal dagbogen kunne godkendes. Projektet dokumenteres gennem en rapport, hvor det skal fremgå hvad den enkelte studerende har bidraget med. Rapporten danner, sammen med gruppe-fremlæggelse af problemstilling med løsning, relevans og resultat, udgangspunkt for en gruppe eksamination

Pladsbegrænsning

Minimum 2, Maksimum: 20.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62573
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage fre 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding