Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Programmering af Indlejrede trådløse systemer og sensorer

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til analysere og forstå teknologier nødvendige for at designe samt udvikle et lavenergi wireless sensor-netværk koblet til en cloud service på internettet. Fokus er “Internet of Things” (IOT) brugt til understøtte et eller flere af FN’s verdensmål indenfor Smart Cities og intelligente hjem. Efter deltagelse i kurset har du fået en forståelse for og kan udvikle et wireless system på et moderne operativ system til realtime håndtering af microcontrollere med sensorer

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive og anvende en eller flere low power netværksprotokoller (ex. Zigbee, Bluetooth low energy, og Z-wave) der anvendes i intelligente hjem, smart homes/bygninger for monitorering og kontrol
  • Analysere og designe et givet embedded system og foreslå, hvordan det kan konfigureres/programmeres til at køre i lav-energy tilstand.
  • Analysere, designe og programmere et linux embedded client-server system ved brug af mikrocontroller-biblioteker til kommunikation med trådløse sensorer
  • Konfigurere og anvende et udvikling-system til moderne paralleliserede systemer herunder at opnå erfaring med synkronisering af parallelle opgaver
  • Konfigurere et indlejret linux i operativ system og installere linux driver/biblioteker
  • Programmere et indlejret linux system ved brug af primære programmeringssprog som f.eks. C og C++ samt evt. Java scripts på Node.js og/eller Python
  • Programmere et Linux indlejret system med MQTT protocol for kommunikation til en REST -cloud-server
  • Bruge eller oprette en Rest service på en server samt udtrække data på en web-brugerflade til visning og analyse af data
  • Diskutere IT sikkerhed
  • Dokumentere et system

Kursusindhold

Forskellige netværksprotokoller for monitorering og control i f.eks. intelligente bygninger og byer. Protokoller som f.eks. ZigBee, Z-wave, Bluetooth lav energi, Wifi
Programmere indlejrede system med Linux operativsystem og med RTOS ved brug af relevante programmeringssprog eks. C and C++, Java scripts på Node.js og/eller Python.
Embedded systemer client -servere med http eller MQTT over internet-protokoller for REST webservice.
Programmering af trådløse sensorer, som kan måle fysiske data
REST-Web services og cloud services, som f.eks. thingspeak.com

Anbefalede forudsætninger

02318/02312/62557/62558/62514/62576/62734, Færdigheder indenfor C-programmering, og/eller C++, Java og object-orienteret programmering som er opnået f.eks. i et eller flere af overstående kurser. Kendskab til netværk er en fordel

Undervisningsform

Ugentlige forelæsninger med kursus-arbejder og et afsluttende projekt de sidste 4 uger, der løser en problemstilling der forbedrer et eller flere af FN’s verdensmål. Projektet udføres i mindre grupper. Projektet vælges i samarbejde med underviseren og kan kombineres med kurserne: mobile applikationsudvikling, Sikkerhed i indlejrede systemer eller være fra industrien. Fokus er programudvikling på RTOS og Linux systemer for interface, netværk med low range trådløse digitale og analoge sensors.

Fakultet

Bemærkninger

Karakteren gives på grundlag af:
Forståelsen af projektet i relation til kursets indhold og kvaliteten af rapporten, den mundtlige præsentation og eksamination.

Målet med projektet er at det kan deltage i grøn Dyst

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62583
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding