Enkeltfag Dansk 10 ECTS

Produktudvikling – værktøjer og konstruktionsstrategier

Overordnede kursusmål

Kurset bygger videre på de tidligere kurser i produktudvikling, dvs. kurserne 62008 og 62030 og 62039. Herudover anvendes beregningsteknikkerne fra kurset 10935.
Kurset er for de studerende som gerne vil dygtiggøre sig inden for udvikling af fysiske produkter. Kurset har en mere teknisk indgangsvinkel end de nævnte kurser.
Kursets indhold består dels af en række hands-on værktøjer til produktudvikling, f.eks. hvordan statik og styrkelære kan anvendes i produktudvikling og dels introduceres forskellige designstrategier, f.eks. Design for Manufacture.

See course description in English

Læringsmål

  • Benytte og udvælge systematiske metoder til generering af koncepter.
  • Illustrere og kommunikere problemstillinger, løsninger mm.
  • Have opnået et kendskab til hvordan statik praktisk kan bruges i produktudvikling.
  • Anvende de grundlæggende funktioner i CAD-programmer som f.eks. SolidWorks, Sketchup etc.
  • Gennemføre detailkonstruktion af et produkt.
  • Udarbejde overordnede omkostningsvurderinger i konstruktionsarbejde.
  • Anvende en CNC-fræser, herunder konstruere emner som kan fremstilles på en CNC-fræser og efterfølgende fremstille disse.
  • Benytte og udvælge konstruktionsstrategier i et udviklingsprojekt.

Kursusindhold

Produktudvikling, grundlæggende statik og styrkelære, designstrategier, CNC, specifikation, konceptgenerering, prototypefremstilling, CAD

Anbefalede forudsætninger

62009/62008/62030/10935, Kurset bygger på den viden og kompetencer der er tilegnet gennem kurserne “62009 Materialelære”, “62008 Produktudviklingens faser og forløb”, “62030 Fra ide til checkout” og “10935 Fysik 1″.

Undervisningsform

Holdundervisning, workshops, projektarbejde, modelfremstilling.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Mekanisk teknologi
Proces og innovation: 4. semester, specialiseringskursus
Eksport: valgfag

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62051
Kursustype Diplomingeniør
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding