Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Produktionsteknologi

Overordnede kursusmål

At give den studerende mulighed for selvstændigt at vælge de mest passende processer til fremstilling af givne produkter.

See course description in English

Læringsmål

  • relaterer materialegenskaber, design og funktionalitet til de traditionelle fremstillingsprocesser
  • karakterisere processer og grupper af processer for at bestemme realistiske materialer, geometriske muligheder, tolerancer og overflader
  • generel viden om procesmuligheder, tolerancer og overflader
  • Identificere hvilken processer som er relevante til givne produkter
  • identificere relevant proces i en given produktions situation
  • bestemme fornuftige parametre for bearbejdning, fx tilspænding, hastighed, værktøj etc
  • bestemme fornuftige parametre til formgivnings prcesser, fx bukkeradius, tilbagefjedring etc
  • anvender ovenstående læringsmål gennem to skriftlige opgaver (se nedenfor) på et specifikt produkt eller produkter og overvejer fordelene og begrænsningerne ved disse valg

Kursusindhold

Metalstøbning, formgivnings og formning processer, fjernelse af materialer, sammenføjningsprocesser, avancerede fremstillingsprocesser, 3D-prototype.

Anbefalede forudsætninger

For non-Export Engineering students: Basic material science.

Undervisningsform

Fjernundervisning.

Fakultet

Bemærkninger

Der vil være to opgaver baseret på konkrete produkt eksempler og syv sæt spørgsmål fra kursusbogen, der skal afleveres i henhold til en tidsplan angivet i begyndelsen af hvert semester. Den samlede karakter beregnes ud fra en vægtning på 30% for de stillede spørgsmål og 70% for de to opgaver.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62204
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding