Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Physical Computing

Overordnede kursusmål

Formålet med kurset er at give en basal forståelse af Physical Computing og hvordan forskellige former for interaktion (f.eks. tale, lyd, tryk) kan bruges i human-machine interaction scenarier.

See course description in English

Læringsmål

  • Kunne nævne og diskutere interaktionsmodeller i relation til HCI (menneske-maskine interaktion) og physical computing.
  • Anvende basale elektroniske komponenter, sensorer, aktuatorer, mm.
  • Konstruere avancerede interaktive modeller, devices eller systemer, der anvender mikrocontrollere, som den studerende skal programmere.
  • Prototype et Physical Computing system, der virker.
  • Programmere styringen af hardware i relevant sprog (C++) ved hjælp af Storycoding.
  • Forstå og implementere en simpel kommunikationsgrænseflade til en pc.
  • Forstå og implementere simple WiFi-baserede Physical Computing systemer.
  • Forstå, implementere og dokumentere testscenarier.
  • Evaluere og reflektere over arbejdet fra en teknisk, fysisk/digital og interaktionsparadigme perspektiv.

Kursusindhold

De studerende vil lære programmering og prototyping ud fra et menneske-computerinteraktionsperspektiv, idet de er i stand til at skabe og relatere et detaljeret mikrocontroller-program til en situation i den virkelige verden. Kurset vil give de grundlæggende færdigheder til selvstændig prototyping, det vil sige hvordan man interfacer til elektronik og hvordan man programmerer kompleks adfærd, der gør brug af elektronikken.
De studerende vil også lære at reflektere over prototypens adfærd i forhold til brugerevalueringen, i retning af at producere funktionelle og situationsegnede prototyper.

Undervisningsform

Klasseundervisning, praktiske programmeringsøvelser og eksamensprojekt.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Innovationsprocesser og Entrepreneurskab
Proces og Innovation: 4. semester
PI-studerende skal samtidig vælge kurset 62194 Programmering

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62046
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding