Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Objektorienteret programmering

Overordnede kursusmål

At lære den studerende at bruge de grundlæggende begreber og teknikker i et objektorienteret programmeringsprog, som anvendes i industrien (for tiden Java). Kurset har som overordnet mål at sætte den studerende i stand til at designe, implementere og afprøve programmer.

Krav, analyse, design, afprøvning, versionering og kvalitetssikring anvendes som en integreret del af udviklingsprocessen.

See course description in English

Læringsmål

  • Definere og beskrive almindelige koncepter og begreber i et objektorienteret programmeringssprog.
  • Benytte programmeringssproget Java og tilhørende klassebibliotek til at skrive programmer.
  • Forstå og anvende datastrukturer og klassedefinitioner.
  • Læse, forstå og modificere mindre programmer.
  • Benytte objektorienteret analyse, design og implementering til at løse praktiske programmeringsproblemer.
  • Anvende en softwareudviklingsproces, indbefattende krav, analyse/design, implementering og afprøvning.
  • Foretage afprøvning af et softwaresystem.
  • Forklare anvendelsen af objektorienterede begreber i softwaresystemer.
  • Diskutere og vurdere kvaliteten af løsninger gennem overvejelser af begreber som indkapsling, samhørighed og kobling.
  • Benytte versionering

Kursusindhold

Kurset omfatter
– Grundlæggende programmeringskoncepter og teknikker til systematisk udvikling af enkelte programmer.
– Datatyper, klasser, objekter, lister, indkapsling, metoder, parametre, konstruktører, filhåndtering, nedarving, polymorfi.
– Objektorientering: modellering, biblioteksklasser og interfaces.
– Systematisk udvikling af mindre programmer: modularisering, trinvis raffinering, inkrementel udvikling og test.

Anbefalede forudsætninger

62557

Undervisningsform

Klasseundervisning med programmeringsøvelser og obligatoriske opgaver.

Fakultet

Bemærkninger

Obligatoriske opgaver skal afleveres inden de angivne tidsfrister for de enkelte opgaver.

Adgang til eksamen er afhængig af rettidig aflevering af de obligatoriske opgaver.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62514
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding