Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Mekatronik – Anvendt robotteknologi

Overordnede kursusmål

Formålet med kurset er at give de studerende en praktisk og teoretisk faglig introduktion til avanceret programmering og styring af industrielle robotter. Kurset omfatter den tekniske interaktion mellem fagområderne PLC-programmering , netværkskommunikation og robotteknologi.
Kurset bibringer den studerende en basal kompetence inden for anvendelse af industrielle robotter som igennem kurset udbygges med mere avancerede styringer af robotterne via netværksbaseret kommunikation med en PLC (Programmable Logic Controller).
Kurset gør brug af de styrings- og reguleringstekniske teorier og metoder, der anvendes til at styre og regulere mekaniske processer.

See course description in English

Læringsmål

  • Kunne forklare hvordan en industriel robot kan programmeres, styres og anvendes.
  • Kunne redegøre for de fundamentale begreber der anvendes indenfor robotteknologien.
  • Kunne anvende MODBUS/TCP-netværksprotokollen til kommunikation med en industriel robot til direkte styring af såvel position, hastighed, og acceleration af robottens TCP (Tool Center Point).
  • Kunne anvende Codesys udviklingsmiljøet og IEC-sprogene til styring af position, hastighed, og acceleration af robottens TCP.
  • Kunne analysere, designe og udvikle PLC-software og HMI (Human Machine Interface) til et samlet fungerende industrielt system, hvori der indgår en eller flere robotter og sensorer.
  • Kunne analysere, modellere, designe og implementere et styrings- og reguleringssystem til en dynamisk proces via en netværksopkoblet robot.
  • Kunne implementere forskellige bevægelsesforløb af TCP afhængig af robottens anvendelse, samt diskutere konsekvensen af forskellige bevægelsesstrategier.
  • Gennemføre et praktisk hands-on-projekt med et PLC-baseret system, som anvender en eller flere robotter til at udføre en praktisk brugbar funktionalitet.

Kursusindhold

Basal styring og programmering af robotter og introduktion til fundamentale robot-begreber (Inkluderer en Universal Robots certificering).
MODBUS/TCP-kommunikation fra en industriel PLC til en robot.
Styring af robot- position, hastighed og acceleration fra PLC.
Regulering af en dynamisk proces vha. en robot og en PLC med interface til en ekstern sensor.
Praktiske øvelser med robot, PLC, netværk & HMI.
Hands-on-projekt med en eller flere robotter styret af et industrielt PLC-system efter eget valg.

Anbefalede forudsætninger

62677/62904/62800

Undervisningsform

Forelæsninger og gruppearbejde med opgaver og øvelser.
Praktiske laboratorieprojekter til styring af en robot via en industriel PLC.
Hands-on projekt efter eget valg, som omfatter en eller flere robotter styret med en PLC.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62605
Kursustype Diplomingeniør
Tid Udbydes ikke i 2022/23
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding