Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Materiale og fremstilling

Overordnede kursusmål

En studerende med speciale Materialer og fremstilling vil med afsæt i et maskinteknisk grundlag udbygge sin viden og sine kompetencer inden for:
• sammenhængen mellem fremstillingsproces(ser) og de forhold den/de forløber under og de efterfølgende materialegenskaber.
• sammenhængen mellem miljøkrav og anvendelseskrav
• den fælles ramme for den videre specialisering herunder en ”hands-on” i simple metoder, både teoretiske og eksperimentelle.

See course description in English

Læringsmål

  • Analysere gensidig indflydelse af fremstillingsprocesser og design
  • Redegøre for enkeltkomponenter som har funktionsbestemte krav til kvalitet.
  • Vurdere alternative fremstillingsmetoder og/eller materialer på baggrund af givet design og krav til bæredygtighed
  • Vurdere hvorledes materialegenbrug har indflydelse på produktegenskaber
  • Angive krav til funktionsflader, levetid etc.
  • Anvende relevante standarder
  • Redegør for sammenhæng mellem materialevalg og fremstilling i bæredygtig sammenhæng
  • Præsentere en begrundet sammenhæng i materiale og fremstilling i en konkret problemstilling
  • Forstå den økonomiske sammenhæng til materiale og procesvalg

Kursusindhold

Lektionerne vil primært bestå af mere teoretisk stof, som understøttes af dels på forhånd tilrettelagte opgaver/​småøvelser, hvor de studerende laver småberegninger/​databehandling på forberedte data, dels selv laver små, simple øvelser på allerede forberedte emner.
• Generel introduktion om materialevalg og processer for at give en fælles platform til anvendelse i de følgende emner. Det forudsættes at den grundlæggende viden er tilstede fra andre kurser. Kan opnås ved at gennemgå et produkt (fx en kaffemaskine) for delkomponenternes funktion, materialevalg og fremstilling
• Blokke med hver deres fagemne, hvor der undervises i sammenhæng mellem proces og efterfølgende materialeegenskaber og efterfølgende gennemføres noget databehandling og beregninger på forberedte målinger fra den valgte proces. Demonstrationer af proces og målinger kan være en del af dette.

Anbefalede forudsætninger

41681/41787/41788

Undervisningsform

Forelæsninger og små projekter

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62695
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding