Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Linux og C Programmering

Overordnede kursusmål

Kurset er opdelt i en Linux del, og på basis af den, en C programmeringsdel, der retter sig mod anvendelser i et Linux miljø. Den første del fokuserer på de konstituerende Linux elementer: kerne, shell, processer, programmer Linux filsystemet, kataloger og stier.
Start, stop og afslutning af Linux proces. Linux terminal, input/output, make filer og pipes.
Linux system vedligeholdelse, oversættelse, system variable, shell variable. Kort introduktion til Linux familien af Unix lignende open source operativsystemer, der anvendes på en bredt spektrum af hardware platforme, der inkluderer laptoppe og microcontrollere. Kursets C programmeringsdel fokuserer på C sprogelementerne pointer, function, module, public og private variable, header og body. Anvendelse af C programmeringssproget til at implementere et system i et Linux miljø. Opdeling af et task i moduler, specifikation af task og moduler for givne anvendelsesekesempler. Test og dokumentation af verifikationen af implementeringen af et task i et C program.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for og anvende Linux file systemet, kataloger, stier, adgangsrettigheder, effektiv deling i et multibruger system og udførelse af bruger og file administration.
  • Redegøre for og anvende Linux operativ system kommandoerne start, stop og sletning af processer, der kører batch jobs.
  • Redegøre for og anvende en Linux terminal, input/output processer, make filer og pipes til at simplificere udførelsen af programmer i en pipeline.
  • Redegøre for og anvende de konstituerende elementer i Linux kerne, shell, process management og udførelse af et program i et Unix lignende miljø.
  • Redegøre for og anvende dele af Linux system administration, compiling af application og konfigurering af system og shell variable.
  • Redegøre for og anvende C programmeringssprogets elementer pointer og function.
  • Redegøre for og anvende C programmeringssprogets elementer modul, public og private variable, header og body.
  • Anvende C programmeringssproget i programmering af anvendelses tasks og opdeling af task i moduler for en givne anvendelseseksempler.
  • Anvende og dokumentere metode til verifikation af korrekt funktion for algoritme i programmeringssproget C.

Kursusindhold

De konstituerende elementer i Linux kerne, shell, processer, programmer. Linux file system, kataloger, stier. Linux operativsystem kommandoerne start, stop og afslut processer. Linux
terminal, input/output, make filer, pipes og adgangsrettigheder. Linux system vedligeholdelse, compiling, system variable og shell variable. C programmeringssprog elementerne pointer, function, modul, public og private variable, header og body. Specifikation af task og opdeling af task i moduler. Anvende og dokumentere en metode til verifikation af anvendelsesalgoritme programmeret i C.

Undervisningsform

Klasseundervisning og øvelser.

Pladsbegrænsning

Minimum 6, Maksimum: 70.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62558
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding