Enkeltfag Dansk 10 ECTS

Industriel Programmering

Overordnede kursusmål

På kurset Industriel Programmering anvendes objekt orienteret programmering med C# .NET til
opbygning af software, der kan forestå monitorering og styring af produktionssystemer.
Et system, der baserer sig på Industri 4.0 /5.0, er også et system, der benytter
cloud computing, big data og inkluderer cybersikkerhed.
På kurset benhandles emner som automation generelt med avancerede robotter, remote
monitorering, autonome robotter, samt M2M (machine-to-machine communication) koncepter.
Videnskabelige papers indgår i undervisningsmaterialet.

See course description in English

Læringsmål

  • Kende, forstå, forklare og beskrive UML analyse- og designdiagrammer
  • Beskrive og anvende Objektorienteret Programmering med C# .NET
  • Reflektere over systemarkitektur og maskinstyring af robotter
  • Designe et objektorienteret system
  • Reflektere over opdeling af objektorienteret logik og brugergrænseflade
  • Kende, forstå, forklare og beskrive de nyeste udviklings-metoder og –processer indenfor Industri 4.0 / 5.0
  • Beskrive metoder og værktøj til test og kvalitetssikring af system og programmel
  • Reflektere over væsentlige design- og procesbeslutninger i et projekt indenfor Industri 4.0/ 5.0
  • Identificere problemstillinger i relation til udvikling af maskinstyring af robotter
  • Kende, forstå, forklare og beskrive protokolopbygning til maskinstyring

Kursusindhold

Objekt Orienteret Programmering med C# .NET
Opbygning af software arkitektur til styring af robotter
IOT enheder og kommunikationsprotokoller
Introduktion til Industri 4.0 / 5.0
Anvendte protokoller til maskinstyring
Introduktion til cyber defence i forbindelse med maskinstyring
Test og kvalitetssikring af industrielle systemer
Bæredygtighed inddrages som et udviklingsaspekt

Undervisningsform

klasseundervisning, projektarbejde

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: AI, matematik og software
Eksport og Teknologi: 5. Semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62234
Kursustype Diplomingeniør
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding