Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Forretningsforståelse: introduktion til markedsføring og international business

Overordnede kursusmål

At give de studerende en forståelse for afsætningsøkonomiens (marketing management) betydning for en virksomhed og hvordan omgivelserne, nationale og internationale, påvirker virksomheden. Et vigtigt udbytte af kurset er, at den studerende får en klar forståelse for de grundlæggende teorier, fagbegreber og metoder. Herigennem skal den studerende opnå en forståelse for, hvordan de enkelte modeller kan anvendes til at træffe beslutninger og løse problemer i en virksomhed. Kurset lægger vægt på forståelsen for den markedsorienterede tankegang, d.v.s. at alle aktiviteter i en virksomhed tager udgangspunkt i kunderne og deres behov, samt Corporate Social Responsibility (CSR) og Environmental, Social, og Governance (ESG) målinger.

See course description in English

Læringsmål

  • Udvise forståelse for og være i stand til at anvende de vigtigste begreber, terminologier, metoder og teorier inden for marketing
  • Reflektere over og diskutere betydningen af markedsføring i en virksomhed
  • Udvise forståelse for kundebehov og markedsføring i produkt- og forretningsudvikling
  • Præsentere løsningsforslag til analyse af en konkret problemstilling ved at anvende fagets teorier og modeller
  • Anvende grundlæggende markedsføringsteorier, modeller, og metoder som input til strategiformulering samt taktiske og operationelle udfordringer
  • Analysere et marked, indenlandsk og international, herunder konkurrenterne, og på denne baggrund udvælge relevante markedsføringsstrategier og –aktiviteter
  • Anvende markedsføring undersøgelsesmetoder og teknikker
  • Forstå og skrive problemformuleringer i en forretningsudviklings kontekst

Kursusindhold

Introduktion til marketing: nøglebegreber og fagterminologi
Analyse af virksomhedens omverden (globale trends, kunder, konkurrenter, PESTLE)
Problemformulering og metodevalg i produktudvikling
Introduktion til marketingundersøgelsesdesign
Værdiskabelse og købsadfærd, især B2B
Kernekompetencer og strategi
Branche og interessentanalyser
Distribution, værdikæder, prisfastsættelse
Relationsmarkedsføring og kommunikation

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, cases

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62212
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding