Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Erhvervs- og samfundsøkonomi

Overordnede kursusmål

Kurset har til formål, at introducere de studerende til driftsøkonomiens og investeringsteoriens grundlæggende begreber og modeller, til virksomhedernes interne økonomistyring samt ekstern regnskabsanalyse. Herudover introduceres samfundsøkonomiske cost-benefit analyser. De studerende bør på den baggrund være i stand til at formulere, illustrere og analysere/løse simple driftsøkonomiske og investeringsmæssige problemstillinger med relevans for såvel private som offentlige virksomheder inden for mobilitet, transport og logistik samt foretage regnskabsanalyser og opstille budgetter.

See course description in English

Læringsmål

 • Definere og benytte korrekt fagterminologi
 • Beskrive principper og anvendelsesmuligheder for en række centrale strategiske analyser: SWOT, PEST, Porters Five Forces, Porters værdikæde, Porters generiske strategier, Porters diamant og Boston-modellen.
 • Anvende omkostnings- og afsætningsteori til bl.a. at fastlægge optimal pris og afsætning for et produkt eller service
 • Forklare årsregnskabet og dets bestanddele
 • Anvende og beregne relevante nøgletal i forbindelse med analyse af en virksomheds årsregnskab
 • Forklare hvorledes budgettering kan anvendes som et vigtig ledelses-/styringsværktøj til opfyldelse af virksomhedens mål
 • Opstille budgetter (resultat-, balance- og likviditetsbudgetter)
 • Opstille investeringskalkuler og analysere et investeringsprojekts rentabilitet ved anvendelse af kapitalværdimetoden, den interne rentefodsmetode samt tilbagebetalingstider
 • Beskrive mulige finansieringsformer og beregne effektive rente for et givent lån
 • Anvende basale principper inden for samfundsøkonomiske analyser ved hjælp af cost-benefit analyser (CBA)
 • Implementere og redegøre for metodegrundlaget for en cost-benefit analyse
 • Analysere og bestemme de forskellige parameterværdier og variable, der benyttes inden for samfundsøkonomiske analyser

Kursusindhold

• Strategiske analyser (PESTEL, Porters 5 Forces, Porters værdikæde, Porters generiske
strategier, Porters diamant, Boston modellen, PLC, SWOT)
• Omkostningsteori
• Optimering af pris og afsætning under forskellige konkurrenceformer.
• Årsregnskabet og dets bestanddele
• Regnskabsanalyse
• Budgettet som ledelses- og styringsværktøj
• Budgettering
• Finansiering og investering
• Cost-benefit analyser

Undervisningsform

Klasseundervisning, diskussion, øvelser/cases og hjemmeopgaver.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62221
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding