Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Computer Aided Design CAD2

Overordnede kursusmål

De studerende vil opnå en dybere forståelse for at arbejde med feature-baseret, parametrisk modellering i CAD-software. Den proces-baserede undervisning vil lægge vægt på de processer og procedurer, som er nødvendige for at løse en given opgave. De studerende skal derefter fuldføre projekter for at sikre forståelse for, og brug af førnævnte processer og procedurer, ved at benytte et avanceret 3D CAD-software (for indeværende SolidWorks).

See course description in English

Læringsmål

  • Benytte basale samt avancerede modelleringsmetoder af et produkt/samling mht. brug og udseende.
  • Analysere og sammenligne elektroniske resultater med eksisterende produkter (første skridt på vejen mod en “digital twin”).
  • Argumentere for den valgte modelleringsmetode, for et design hvori komponenter består af standardkomponenter og maskinelementer.
  • Karakterisere en part ved en række af analyseværktøjer, for at sikre valide overflader på modellen.
  • Løse avancerede designudfordringer ved brug af matematiske udtryk i designprocessen, samt simulering.
  • Generere data (CNC-kode) til fræsning/drejning, ved brug af CAM software.
  • Være i stand til at udarbejde avanceres CAD-modeller, baseret på scannede emner.
  • Benytte grafiske modeller til problemløsning og præsentation af løsninger.
  • Udføre avancerede designprojekter, evt. i mindre grupper.

Kursusindhold

Kursets fokus er avancerede evner, værktæjer og koncepter, som er vigtige til at modellere multibody emner og avancerede overflade-modeller. Kurset vil dække over de standardværktøjer som et parametrisk baseret CAD-software typisk tilbyder. Visualiseringsværktøjer for forberedelse eller præsentationsmateriale og maskintegninger vil benyttes. CNC, ”reverse-engineering”, 3D-scanning og modellering ud fra 3D-scanning. Modellering af avancerede 3D-modeller ved brug af matematiske udtryk i designprocessen. Udformning af pladedele og strukturer med plade- og svejsemoduler. Introduktion til simulering ifm. projekter.

Anbefalede forudsætninger

62145/41000/62051/62088, Grundlæggende CAD i SolidWorks

Undervisningsform

Forelæsning og praktisk arbejde. Omtrent halvdelen af kursustiden er allokeret til guidede, individuelle opgaver og projektarbejde. De studerende vil arbejde på projekter som er tilsvarende, hvad man kan møde i virkeligheden, som vil kræve brug af avancerede teknikker.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62626
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding