Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Bygningsfornyelse med fokus på konstruktioner

Overordnede kursusmål

Den studerende skal gennem kurset erhverve sig viden om Bæredygtig bygningfornyelse med vægt på ændring af bygningens energidesign, indeklima, mekaniske installationer. I samarbejde med studerende fra kursus 62281 projekteres de nødvendige ændringer af bygningens konstruktioner, således at bygningens indretning og forventede resourceforbrug opfylder nutidige og fremtidens krav til bæredygtigt byggeri.

See course description in English

Læringsmål

  • Vurdere og analysere et ældre byggeri med fokus på udarbejdelse af en handlingsplan for, hvordan bygningen, an renoveres, så den opfylder fremtidens funktionskrav, energikrav og bæredygtighedskrav.
  • Udarbejdes forslag til en mere nutidig ruminddeling med særlig vægt på etablering af vådrum.
  • Udarbejde forslag til energirenovering af bygningen.
  • Udarbejde forslag til etablering af rekreative områder på tag eller på terræn, samt nye altaner med fokus på energioptimering, tilbageholdelse af regnvand og energiproduktion.
  • Vurdere de brandtekniske forhold.
  • Projektere de nødvendige konstruktive ændringer af bygningen, for den ændrede indretning og de rekreative områder.
  • Projektere udbedring af råd- og svampeskader.
  • Projektere de nødvendige forstærkninger af fundamenter.
  • Redegøre for gruppens samarbejde.

Kursusindhold

Bygninger anvender op mod 40 % af Danmarks samlede energiforbrug. For at opfylde regeringen og EU’s mål om at reducere den eksisterende bygningsmasses energiforbrug med minimum 50 % inden år 2050, kræver det massive investeringer i renoveringsprojekter.
Samtidig skal bygningerne ombygges så de opfylder fremtidige krav til bæredygtigt byggeri.

I samarbejde med kursus 62281 udarbejdes en registrant og bæredygtighedsscreening af bygningen med tilhørende projektforslag for de foreslåede ændringer af et ældre byggeri med følgende emner:
• Analyse af mulige bæredygtige tiltag
• Registrering og vurdering af mekaniske installationer og bygningskonstruktioner.
• Økonomisk vurdering af omkostninger ved ombygning, vedligeholdelse og forbedringer.

Der udarbejdes udbudsprojekt for udvalgte fagområder eksempelvis:
• Projektering af konstruktive ændringer for ændret indretning og rekreative områder.
• Projektering af udbedring for råd- og svampeskader.
• Projektering af forstærkning af fundamenter.

Anbefalede forudsætninger

62263/62273/11957

Undervisningsform

Projektorganiseret kursusforløb, hvor de studerende i samarbejde med studerende fra kursus 62281 bidrager til en fælles løsning af et renoveringsprojekt.
Fremlæggelse og diskussion, selvstudium.
Eksterne oplægsholdere og ekskursioner.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Bygningsteknologi og processer (100)
Byggeri og Infrastruktur : valgfag
Arktisk teknologi : valgfag

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62282
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17, fre 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding