Enkeltfag Dansk 10 ECTS

Bygningsfornyelse med fokus på energi og mekaniske installationer

Overordnede kursusmål

Den studerende skal gennem kurset erhverve sig viden om Bæredygtig bygningfornyelse med vægt på ændring af bygningens energiforbrug, indeklima, mekaniske installationer. I samarbejde med studerende fra kursus 62282 projekteres de nødvendige ændringer af bygningens mekaniske installationer, således at bygningens indretning og forventede ressourceforbrug opfylder nutidige og fremtidens krav til et bæredygtigt byggeri.

See course description in English

Læringsmål

  • Vurdere og analysere et ældre byggeri, med fokus på udarbejdelse af en handlingsplan for hvordan bygningen kan renoveres, så den opfylder fremtidens funktionskrav, energikrav -og bæredygtighedskrav.
  • Udarbejde forslag til en mere nutidig ruminddeling med særlig vægt på etablering af vådrum.
  • Udarbejde forslag til energirenovering af bygningen.
  • Udarbejde forslag til etablering af rekreative områder på tag eller på terræn, samt nye altaner med fokus på energioptimering, tilbageholdelse af regnvand og energiproduktion.
  • Vurdere de brandtekniske forhold.
  • Udarbejde et Energimærke for bygningen
  • Projektering af nye varme -og ventilations installationer til nutidigt energi -og komfortkrav.
  • Projektering af nye afløb-og vandinstallationer til nutidigt energi -og komfortkrav.
  • Redegøre for gruppens samarbejde.

Kursusindhold

Bygninger anvender op mod 40 % af Danmarks samlede energiforbrug. For at opfylde regeringens og EU’s mål om at reducere den eksisterende bygningsmasses energiforbrug med minimum 50 % inden år 2050, kræver det massive investeringer i renoveringsprojekter.
Samtidig skal bygningerne ombygges så de opfylder fremtidige krav til Bæredygtigt byggeri.

I samarbejde med kursus 62282 udarbejdes en registrant og bæredygtigheds-screening af bygningen med tilhørende projektforslag for de foreslåede ændringer af et ældre byggeri med følgende emner:
• Analyse af mulige bæredygtige tiltag
• Registrering og vurdering af mekaniske installationer og bygningskonstruktioner.
• Økonomisk vurdering af omkostninger ved ombygning, vedligeholdelse og forbedringer.

Der udarbejdes udbudsprojekt for udvalgte fagområder eksempelvis:
• Projektering af ændringer af klimaskærmen, med vurdering af minimering af energiforbruget.
• Projektering af vand-, afløbs-, varme- og ventilations forhold til tidssvarende komfortniveau og minimering af fremtidigt resurseforbrug.

Anbefalede forudsætninger

62261/62271/11957

Undervisningsform

Projektorganiseret kursusforløb, hvor de studerende i samarbejde med studerende fra kursus 62282 bidrager til en fælles løsning af et renoveringsprojekt.
Fremlæggelse og diskussion, selvstudium.
Eksterne oplægsholdere og ekskursioner.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Bygningsteknologi og processer
Byggeri og Infrastruktur: Valgfag
Arktisk byggeri og Infrastruktur: Valgfag

Læringsmål 1- 5 samlæses med kursus 62282

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62281
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17, fre 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding