Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Byggegruber

Overordnede kursusmål

Den studerende skal erhverve tilstrækkelig viden om byggegruber, således at han/hun kan planlægge og projektere normalt forekommende byggegrube med hovedvægten på byggegruber under grundvandsspejlet.

See course description in English

Læringsmål

  • Vurdere behov for og omfang af grundvandssænkningsanlæg.
  • Vurdere konsekvensen ved grundvandssænkning for dimensionering af indfatningsvægge.
  • Opstille beregningsforudsætninger for dimensionering af byggegrubeindfatninger.
  • Udforme og dimensionere byggegrubeindfatninger.
  • Dimensionere ankre, jordankre og ankerplader.
  • Analysere og beskrive et valgt byggegrubeprojekt.
  • Redegøre for udførelsen af det valgte byggegrubeprojekt.
  • Redegøre for gruppens samarbejde med særlig fokus på interaktion med udenlandske studerende.

Kursusindhold

De fleste byggerier etableres i en byggegrube med indfatningsvægge og grundvandshåndtering. Etablering og drift af en byggegrube er ofte meget afhængig af de lokale forhold og kan udgøre en væsentlig del af et projekt. I kurset arbejdes der med forskellige problemer og udfordringer der kan være i etablering og drift ef en byggegrube.

-Stabilitet af byggegrubebund.
-Grundvandssænkningsanlæg.
-Indfatningvægge.
-Forankring og afstivning af indfatningsvægge.
-Totalstabilitet.

Anbefalede forudsætninger

62325/62328, Det anbefales at man har været i praktik inden kurset.

Undervisningsform

Gennemgang og øvelsesopgaver, selvstudium og byggepladsbesøg.
Opgaver, kursusprojekt løses i grupper på 2-4 studerende.
Indhold i kursusprojekt fastlægges af underviser efter udkast fra studerende.
Underviser bidrager gruppedannelse med henblik på at blandet udvekslingsstuderende og danske studerende.

Fakultet

Bemærkninger

Bedømmelsen sker på baggrund af kursusopgaver og en samtale herom i relation til kursets faglige indhold.
For grupper bestående af exchange-studerende og danske studerende lægges der i bedømmelsen også vægt på forskellene i gruppemedlemmernes faglige, sproglige og studiekulturelle baggrund, samt på gruppens initiativer til at overvinde disse forskelle.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62365
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding