Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Byggegruber og havnebygning

Overordnede kursusmål

1. Byggegruber:
Den studerende skal erhverve tilstrækkelig viden om byggegruber, således at han/hun kan planlægge og projektere normalt forekommende byggegruber, med hovedvægten på byggegruber under grundvandsspejlet.
2. Havnebygning:
Den studerende skal erhverve kendskab til de særlige forhold, der gør sig gældende ved udformning og projektering af:
– Havnens indretning, udformning og udstyr afhængig af beliggenhed og
anvendelse.
– Havnebygningskonstruktioner.

See course description in English

Læringsmål

  • Vurdere behov for og omfang af grundvandssænkningsanlæg.
  • Vurdere konsekvensen ved grundvandssænkning for dimensionering af indfatningsvægge.
  • Opstille beregningsforudsætninger for dimensionering af kajer og byggegrubeindfatninger.
  • Udforme og dimensionere kajer og byggegrubeindfatninger.
  • Dimensionere ankre, jordankre og ankerplader.
  • Udvælge og analysere et valgt havneprojekt.
  • Redegøre for udførelsen af det valgte havneprojekt.
  • Opstille beregningsforudsætninger og dimensionere et fundament for en offshore vindmøllefundament.
  • Redegøre for gruppens samarbejde med særlig fokus på interaktion med udenlandske studerende.

Kursusindhold

De fleste byggerier etableres i en byggegrube med indfatningsvægge og grundvandshåndtering. Etablering og drift af en byggegrube er ofte meget afhængig af de lokale forhold og kan udgøre en væsentlig del af et projekt. I kurset arbejdes der med forskellige problemer og udfordringer der kan være i etablering og drift ef en byggegrube.

Havne er en dynamisk del af infrastrukturen. Nye havne bygges til at håndtere nye større skibe, gamle havne ombygges til boligområder. Kurset giver værktøjer til at planlægge og designe forskellige havnekonstruktioner.

1. Byggegruber:
– Stabilitet af bund og vægge.
– Grundvandssænkningsanlæg.
– Indfatningsvægge
– Forankring og afstivning af vægge.
– Totalstabilitet

2. Havnebygning:
Laster: Istryk, strømtryk, bølgetryk, fortøjningskræfter mv.
Havnetyper, indretning og udformning af forskellige typer afhængig af beliggenhed og brug.
– Dækværker, moler, pierer, kajer.
– Spunsvægge, ankerplader, stabilitet og kajkonstruktion.
Havneudstyr: Fenderværker, pullerter.

Anbefalede forudsætninger

62325/62328/11831, Det anbefales at man har været i praktik inden kurset.

Undervisningsform

Gennemgang og øvelsesopgaver, selvstudium og studiebesøg.
Opgaver, kursusprojekt løses i grupper på 2-4 studerende. Indhold i kursusprojekt fastlægges af underviser efter udkast fra studerende.
Underviser bidrager gruppedannelse med henblik på at blandet udvekslingsstuderende og danske studerende.

Fakultet

Bemærkninger

Bedømmelsen sker på baggrund af kursusopgaver og en samtale herom i relation til kursets faglige indhold.
For grupper bestående af exchange-studerende og danske studerende lægges der i bedømmelsen også vægt på forskellene i gruppemedlemmernes faglige, sproglige og studiekulturelle baggrund, samt på gruppens initiativer til at overvinde disse forskelle.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62383
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17, tors 8-12
Pris

15.000,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding