Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Beskyttelse af elektriske energisystemer

Overordnede kursusmål

Formålet med kurset er at give den studerende grundlæggende viden og kompetencer i beskyttelsesmetoder for elforsyningssystemer. Den studerende skal være i stand til selvstændigt at tilegne sig viden om sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med driften af ​​elforsyningssystemet.

Følgende emner er inkluderet:
Generel beskyttelsesfilosofi, Input-enheder til relæ, f.eks. CTs og VT’er, Jording af elsystemer, Overstrømsbeskyttelse ved hjælp af bestemt tid og invers bestemte tidsindstillinger, Zone beskyttelse og Backup beskyttelse, Afstands beskyttelse, Pilot beskyttelse, Samleskinne beskyttelse, Transformer beskyttelse, Kondensator batteri beskyttelse, Generator og Motor beskyttelse

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå mulighederne og begrænsningerne for forskellige beskyttelsesprincipper
  • Kunne udvælge et passende beskyttelsesprincip
  • Kunne udvælge og foretage relevante beregninger til brug ved indstilling af beskyttelsesudstyr
  • Have forståelse for hvorledes relæer og andre beskyttelsesindretninger fungere
  • Forstå hvorledes relæer og andre beskyttelsesindretninger indstilles og testes
  • Kunne udvælge strøm- og spændingstransducere til brug med relæer og andet udstyr
  • Forstå principper til bestemmelse af fejltype
  • Have en forståelse for den praktiske implementering af beskyttelsesstrategier

Kursusindhold

Beskyttelsesprincipper dækkende:

• Generel beskyttelsesfilosofi
• Indgangsenheder til relæer, f.eks. Strømtransformere og spændingstransformere
• Jording af elforsyningssystemer
• Overstrøms beskyttelse ved hjælp af tid og invers tidsindstillinger
• Zone beskyttelse og backup beskyttelse
• Afstandsbeskyttelse
• Pilotbeskyttelse
• Samleskinnebeskyttelse
• Transformerbeskyttelse
• Kondensatorbatteribeskyttelse
• Generator og motorbeskyttelse

Lab øvelser / opgaver:
• Indstilling af beregninger og programmering af et overstrømsrelæ (Type 50/51)
• Indstilling af beregninger og programmering af et afstandsbeskyttelsesrelæ (Type 21)
• Indstilling af beregninger og programmering af en pilotbeskyttelsesplan ved brug af to afstandsrelæer (Type 21)
• Beregning af Indstillinger og programmering af et differentialbeskyttelsesrelæ (Type 87L)
• Beregning af Indstillinger og programmering af et transformer differentialbeskyttelsesrelæ (Type 87T)

Anbefalede forudsætninger

62760/62761/62704, Et passende antal relevante kurser, der giver grundig indsigt i beregninger på trefasede systemer, herunder asymmetriske fejl og især kortslutningsstrømme

Undervisningsform

Klasseundervisning, lab. øvelser/opgave og opgaveregning

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62700
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding